• Forside
  • Erhverv
  • Ny bestyrelse for Skagen Havn er trukket i arbejdstøjet
05 juli, 2022 Erhverv

Ny bestyrelse for Skagen Havn er trukket i arbejdstøjet

Ved indgangen til 2022 blev der udskiftet 5 af havnens 7 bestyrelsesmedlemmer.

Dette var en stor udskiftning, som skyldes at 4 af de 5 bestyrelsesmedlemmer havde besluttet at trappe ned og lade sig pensionere, siger bestyrelsesformand Niels Arnold Lund.

De to tidligere byrådsudpegede medlemmer Bjarne Kvist og Flemming Rasmussen havde valgt ikke at genopstille ved kommunalvalget ligesom Leo Mikkelsen og Søren Svendsen begge har valgt at lade sig pensionere.

Endvidere besluttede medarbejdervalgte repræsentant Mikal Nielsen ikke at fortsætte, idet han igennem de seneste 4 år har overtaget flere ledelsesopgaver.

Men til trods for at mange års erfaring forlod Skagen Havns bestyrelse, så blev der sammensat en ny bestyrelse, som allerede var virksom fra årets start af.

Bestyrelsen består nu af:

  • Eva Kristoffersen, medarbejderrepræsentant
  • Kurt Kirkedal Jensen, byrådsmedlem,
  • Thomas Szast Hjort, byrådsmedlem,
  • Peter Møller, valgt blandt Skagen Havneforum,
  • Rolf Nielsen, udpeget af byrådet,
  • Karsten Hjelm Christensen
  • Niels Arnold Lund

Bestyrelsen gik straks i gang med arbejdet og kunne allerede i februar måned underskrive regnskabet for 2021, som udviser en pæn omsætningsstigning og et tilfredsstillende resultat, til trods for corona, som både i 2020 og 2021 bevirkede at der manglede mange gæster i Skagen og dermed også mindre omsætning i Skagen og omegns turistaktiviteter, hvilket bliver betydeligt bedre i 2022.

Regnskabet er godkendt i byrådet i juni måned

”Jeg vil gerne takke den tidligere bestyrelse for en stor indsats, hvor nogle af medlemmerne har været med i rigtigt mange år, bl.a. har Bjarne Kvist været med til at ansætte vores nuværende direktør Willy B. Hansen tilbage i 2003.” udtaler Niels Arnold Lund og fortsætter:

”Der er sket en utrolig udvikling af Skagen Havn igennem de foregående 15 år, hvilket giver et fantastisk grundlag for udvikling af erhvervsaktiviteterne i Skagen og bidrager til en fortsat udvikling af byen og det omkringliggende samfund. Dette fundament vil den nye bestyrelse arbejde videre på.”

Niels Arnold Lund, bestyrelsesformand for Skagen Havn