07 marts, 2023 Erhverv

Erhvervsjord på Peter Anthonisens Vej solgt

På Byrådsmødet i sidste uge var salget af 31.000 m2 erhvervsjord på Peter Anthonisens Vej på dagsordenen.

Der var i udbudsperioden hele 6 interesserede købere der havde meldt sig interesseret i dele af erhvervsjorden.

Det er endnu ukendt hvem de 6 købere er, men sikkert er det at de 6 købere samlet set ønsker at købe et areal på 25.000 m2.

Det betyder også at der er et restareal tilbage på omkring 6.000 m2, som endnu ikke er afsat.

En del af dette restareal tilbydes dog til to af de 6 købere, da deres projekter ikke umiddelbart ses realiserbart på det stykke grund de ønsker at købe. Disse to købere tilbydes derfor at købe 500 – 1.000 m2 grund yderligere for at få plads til at realisere deres projekter.

indtægterne fra salget er på 1.204.591 kr. + moms. Dertil kommer restarealet på de 6.000 m2.

På det nedenstående kort kan du få overblik over inddelingen af grundene:

Grundene der er kommet bud på fordeler sig således: 8.000m2 (grøn), 8.000m2 (turkis), 3.000m2 (blå), 2.000m2 (lyserød), 2.000m2 (hvid) og 3.000m2 (rød). Desuden er der restarealet (gul) på 6.000m2.

Restarealet sættes i ny udbudsrunde til en mindstepris pr. m2 på: 35 kr. + moms.