12 marts, 2024 Nyheder

Turisme: Fremgang i Frederikshavn Kommune

Overnatningstallene fra januar måned er netop landet hos Danmarks Statistik og bekræfter en tendens, der har tegnet sig over de seneste år: Der er flot fremgang i antallet af turistovernatninger i Frederikshavn Kommune. I alt ses en stigning i overnatninger på 10 % siden 2019 – efter en ”tørkeperiode” før 2019, hvor der i mange år var nulvækst i turismen.

Der var i alt over 31.000 turistovernatninger i Frederikshavn Kommune i januar, og det er en markant stigning sammenlignet med seneste ”normal-år”, nemlig 2019. I januar 2019 var der nemlig ca. 24.000.

Feriehuse og campingpladser tegner sig for ca. to tredjedele af kapaciteten i kommunen, og det er også her, fremgangen ligger. Feriehusovernatninger er over årene steget med over 20 % og camping med over 10 % siden 2019.

“Når man ser bort fra den vådeste juli i mands minde, var der fremgang i overnatningstallene alle årets måneder 2023, og det er selvfølgelig særdeles positivt, at væksten også ligger uden for hovedsæsonen”

Tonny Skovsted Thorup, direktør i Destination NORD

Det største marked er det danske. Danske overnatninger udgjorde i 2023 hele 55 % af de samlede overnatninger. Det er en smule mere end i 2019, hvor det udgjorde 53 %. Det danske marked har siden 2019 haft en samlet fremgang på 13 %.

Norge og Sverige går tilbage

I Frederikshavn Kommune står de norske og svenske turister normalt for en stor del af overnatningerne og dermed også turismeomsætningen. Historisk er nordmændene særligt glade for at besøge Skagen og Sæby, mens svenskerne ofte besøger Frederikshavn.

Når der i 2023 skete et mærkbart fald i skandinaviske gæster, så skyldes det i overvejende grad de ugunstige valutakurser. Overnatninger fra Norge og Sverige gik således i 2023 hhv. 25 % og 35 % tilbage.

“På trods af flere tiltag, bl.a. i stærke samarbejder med Stena Line og Color Line i forhold til tiltrækning af svenske og norske gæster, så er begge markeder blevet svære for os.”

Tonny Skovsted Thorup

Det opvejes dog i nogen grad af tyske overnatninger, og proportionelt er det en langt større gruppe. Antallet af tyske overnatninger er nemlig ca. 2,5 gange så stort som det norske og ca. 4,5 gange så stort som det svenske.

Tyskland trækker virkelig fra land

“Det er for tidligt at forudsige, hvordan 2024 bliver, men vi forventer os meget af tyskerne, som kommer hertil i stigende antal, selvom vi for et år siden frygtede, at det kunne gå den modsatte vej. Vi har skiftet markedsføringsstrategi på det tyske marked, og det har givet gode resultater.”

Tonny Skovsted Thorup

Således var der i august 2023 lige så mange tyske som danske overnatninger i Frederikshavn Kommune, og det voksende tyske marked er en tendens, der ser ud til at fortsætte i 2024.

Tyskland har længe været det næststørste marked i Frederikshavn Kommune, men er siden 2019 trukket markant fra Norge. Siden 2019 har Marked Tyskland haft en fremgang på 42 % målt på overnatninger.