24 marts, 2022 Erhverv

Skagen salmon ønsker at udvide markant

Sidste år kunne vi her på siden fortælle, at Frederikshavn Kommune ønsker at sælge et 36.700 m2 stort areal ved Farmerstien.

Nu er budrunden ovre og onsdag var salget af arealet så på Byrådets dagsorden.

På byrådsmødet kom det frem, at der kun var modtaget et enkelt bud fra Skagen Salmon.

Lakseopdrættet ønsker nemlig at udvidde med intet mindre end 18.000 m2 produktionshaller.

I disse mange ekstra kvadratmeter er planerne at der skal tllføres yderligere kapacitet til lakseopdræt.

Desuden skal der bygges et kombineret slagteri og pakkeri, ligesom at der skal bygges faciliteter til vandbehandling.

Skagen Salmon har budt 1.550.000,- kr. For arealet hvilket svarer til en kvadratmeterpris på 42,37 kr.

I forbindelse med købet af det store areal ønsker man fra Skagen Salmons side at købe et mindre areal, ejet af kommunen, der bl.a. tæller en forurenet jordvold.

Dette skyldes at man ønsker direkte vejadgang fra det nuværende Skagen Salmon og hen til det nye areal.

Byrådet godkendte Skagen Salmons køb af det ekstra stykke jord på omtrent 2.200 m2 på stedet.