03 juli, 2024 Erhverv

Spar Nord styrker indsatsen på toppen af Danmark

Efter en periode som konstitueret direktør for Frederikshavn, Skagen og Sæby, tiltræder Jesper Ce-bula Rasmussen pr. 3. juli officielt stillingen som direktør for Spar Nords samlede bankområde Nord. Samtidig udnævnes Anders Krøgh til afdelingsdirektør for Spar Nord Frederikshavn.

Jesper Cebula Rasmussen tiltræder pr. 3. juli 2024 som ny direktør for Spar Nords lokalbanker i Frede-rikshavn, Skagen og Sæby. Det sker efter han i en periode har fungeret som konstitueret direktør for lokalbankerne, efter Morten Kock i maj tiltrådte en stilling i bankens hovedsæde.

Det er for mange et kendt ansigt, som nu overtager ledelsesansvaret for lokalbankerne, idet Jesper i en årrække har bestredet stillingen som afdelingsdirektør for erhverv i Spar Nords bankområde Aal-borg og senest i Hjørring, hvor han siden 2022 har været direktør for bankområdet.

Fremover kommer Jesper til at være direktør for et samlet bankområde Nord, der tæller lokalban-kerne i Skagen, Sæby, Frederikshavn, Hjørring og Hirtshals. En opgave, som han ser frem til at påtage sig:

“Det er med stor glæde og en vis portion ydmyghed, at jeg fra i dag tiltræder stillingen som ny direktør for et samlet bankområde Nord,”

– fortæller Jesper og tilføjer:

“Jeg ser samtidig frem til at styrke bankens position i Nord sammen med mine dygtige kolleger i hele bankområdet.”

Ny afdelingsdirektør i Frederikshavn

Samtidig udnævnes Anders Krøgh til ny afdelingsdirektør for Spar Nord Frederikshavn, og han kom-mer derfor til at stå for den daglige ledelse og sætte retningen for lokalbanken sammen med afde-lingens privatkundechef, Dorte Ledet.

“Jeg glæder mig naturligvis til den nye udfordring og ikke mindst til at fortsætte arbejdet med at udvikle banken sammen med mine kolleger,”

– siger Anders og fortsætter:

“Vores vigtigste opgave er fortsat at understøtte udviklingen af vores lokalområde i Frederikshavn Kommune, herunder at medvirke til at skabe vækst på privat- og erhvervsområdet. Det har vi gjort i 200 år, og det kommer vi fortsat til at gøre.”

Anders, som indtil nu har haft ansvaret for erhvervsområdet i Frederikshavn, Skagen og Sæby, kom-mer med en stor erfaring fra banken og dermed også et indgående kendskab til lokalområdet. Der-for er det et kendt ansigt blandt medarbejdere og kunder, som fremover skal stå i spidsen for lokal-banken.

Jesper Cebula Rasmussen og Anders Krøgh tiltræder deres nye stillinger pr. 3. juli 2024. Det nye bank-område Nord som omfatter Skagen, Sæby, Frederikshavn, Hirtshals og Hjørring bliver med sine godt 100 lokale medarbejdere det næststørste bankområde i Spar Nord.

Om Spar Nord

Med godt 420.000 kunder, 1.703 medarbejdere og 62 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2023 leverede Spar Nord et rekordresultat efter skat på 2.421 mio. kroner. Spar Nord ejes af ca. 82.000 aktionærer.

For yderligere information se www.sparnord.dk