• Forside
  • Erhverv
  • Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2023 trods store udfordringer
27 juni, 2024 Erhverv

Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2023 trods store udfordringer

Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2023. Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udefrakommende udfordringer.

I løbet af 2023 har Karstensens Skibsværfts nybygningsafdeling leveret 6 nye skibe til Norge, Shetland, Skotland og Sverige. Nybygningsafdelingen har oplevet betydelige udfordringer som følge af stærkt stigende materialepriser og forsinkelser i komponentleverancer fra eksterne leverandører. Disse faktorer har resulteret i markant øgede omkostninger, som derved overstiger det budgetterede niveau.

Karstensens Skibsværfts reparationsafdeling har haft meget tilfredsstillende aktivitet i 2023, hvilket har resulteret i højere indtjening end forventet. KS Elektro og Karstensen Shipyard Poland har været særlig hårdt ramt af de stærkt stigende materialepriser. Herudover har Karstensen Shipyard Poland afholdt ekstraordinære omkostninger i forbindelse med flytning af produktionen fra Gdynia til Gdansk. Alt sammen noget, som har påvirket årsresultatet for disse selskaber negativt.  De øvrige selskaber i Karstensen Gruppen, Danish Yacht og Nuuk Værft, har haft en god aktivitet og opnået tilfredsstillende resultater.

Karstensen Gruppen har, via datterselskabet Karstensen Shipyard Poland, i januar 2023 startet skrogproduktion på eget værftsområde i Gdansk i Polen til afløsning for det mindre lejede område i Gdynia, hvor værftet har haft skrogproduktion de foregående 5 år. Det nye værftsområde giver værftsgruppen øget kapacitet, der fremtidssikrer værftets nybygningsproduktion og muliggør bygning af væsentlig større skibe.

Med støtte fra medarbejdere, leverandører og kunder har Karstensen Gruppen tacklet udfordringerne og sikret sig mod fremtidige prisstigninger og usikkerheder. Forventningen til de kommende år er positive, selvom der fortsat er udfordringer med højt renteniveau og høje materialepriser, som påvirker tidligere indgåede fastpriskontrakter. Der forventes et øget positivt resultat for 2024. Der er netop indgået 2 nye store kontrakter, så ordrebeholdningen omfatter i øjeblikket 17 nye fiskefartøjer til en samlet værdi af DKK 5,3 mia., hvilket bevidner Karstensen Gruppens stærke markedsposition. Derudover er der planlagt en række større ombygninger i værftets reparationsafdeling, hvilket skaber et solidt grundlag for fremtiden og forventes at give god aktivitet og indtjening i det kommende år og fremover.