• Forside
  • Erhverv
  • Nordjyske Bank opnår det bedste årsregnskab nogensinde
02 februar, 2022 Erhverv

Nordjyske Bank opnår det bedste årsregnskab nogensinde

Nordjyske Bank havde i 2021 fremgang inden for alle sine forretningsområder og kan i dag offentliggøre det bedste årsregnskab nogensinde. Rekordstor tilgang af kunder er blandt de største enkeltstående faktorer i regnskabet. Banken ser også positivt på 2022, hvor coronaepidemien forventes at aftage.

Nordjyske Bank, der er en del af Ringkjøbing Landbobank, har i dag offentliggjort sit årsregnskab for 2021. Regnskabet slår alle tidligere rekorder, og det skyldes ifølge bankdirektør Claus Andersen først og fremmest det gode forhold til kunderne:

“2021 blev et helt enestående år for Nordjyske Bank. Vi har haft stor fremgang inden for både privatkundeområdet og erhverv, og antallet af nye kunder i banken har oversteget alle vores forventninger. Alle vores afdelinger i Nordjylland havde positiv kundetilgang, og vores image og kundetilfredshed er fortsat blandt de bedste i Danmark. Det er vi stolte af, og det er kun muligt via en stor indsats fra alle medarbejdere” – siger Claus Andersen fra hovedsædet i Nørresundby.

Årsregnskabet viser, at bankens basisindtjening i 2021 steg til 2.433 millioner kroner. Det svarer til en vækst på 12 procent sammenlignet med 2020 og er det højeste niveau nogensinde. De samlede udgifter og afskrivninger stiger med kun 4 procent til 817 millioner kroner, og det giver et basisresultat på rekordhøje 1.616 millioner kroner:

“Det er helt afgørende for os, at vores kunder er glade for at være kunde i banken, og at der kommer nye kunder til. Derfor er vores primære fokus fortsat at rådgive kunderne så godt som muligt, og vi har i 2021 øget antallet af medarbejdere i banken med 14 personer“, siger Claus Andersen og fortsætter:

“I 2021 havde vi en udlånsvækst på ikke mindre end 14 procent, og denne vækst kommer primært fra vores erhvervskunder og nye kunder. Hertil kommer en stigning i vores portefølje hos Totalkredit, der sidste år voksede med godt 10 procent takket være øget investeringslyst hos både eksisterende og nye privatkunder. Det vidner om en god optimisme i samfundet. Nordjyderne har mod på mere, og det gavner både dem, banken og samfundet generelt“.

Bankens tab på nedskrivninger er også en succeshistorie. Da krisen indtraf i foråret 2020 afsatte banken et stort beløb til dækning af de nedskrivninger, der måtte komme som følge af krisen. I dag kan Nordjyske Bank konstatere en nedgang i nedskrivninger i otte kvartaler i træk, og i hele 2021 belaster nedskrivninger kun regnskabet med 68 millioner kroner. Det er det laveste tal siden 2018:

“Nedskrivninger er bagsiden af medaljen ved at drive bank. Når en kunde kommer i modvind og eventuelt går konkurs, så er det banken, der må træde til og dække en del af tabet. Derfor er det positivt både for banken og for samfundet generelt, at der er få nedskrivninger. Det vidner om, at vi som land er kommet godt igennem krisen. Det siger jeg naturligvis med fuld respekt for de ofre, som coronapandemien også har haft“, siger Claus Andersen videre.

De mange positive forhold gør, at bankens resultat efter skat lander på 1.229 millioner kroner. Det er en fremgang på 34 procent sammenlignet med 2020, hvor resultat efter skat landede på 920 millioner kroner. Det er samtidig første gang nogensinde, at bankens bundlinje efter skat overstiger en milliard kroner:  

“2021 har været et godt år for vores mere end 50.000 aktionærer. De har opnået et afkast på hele 60 procent, når vi lægger udbytte og stigende aktiekurs sammen

– Og igen i år udlodder vi størstedelen af overskuddet – nemlig 77 procent. Det gør vi som en kombination af udbytte på syv kroner pr. aktie samt vores aktietilbagekøbsprogram på 738 millioner kroner“.

Bæredygtighed og samfundsansvar

Nordjyske Bank har samtidig med offentliggørelsen af årsregnskabet udgivet sin tredje ESG-rapport. Rapporten har overskriften ”Bæredygtighed og samfundsansvar” og fortæller blandt andet, at banken i 2021 har tilsluttet sig de Ti Principper for ansvarlig virksomhedsdrift fra FN’s Global Compact. Heraf fremgår, at Finanssektoren er udset til at spille en særlig rolle i den grønne omstilling. Det betyder, at vi i den kommende tid i endnu højere grad vil integrere bæredygtighed i vores produkttilbud.

Nordjyske Bank forventer, at de positive takter fortsætter i 2022. Derfor er det også planen at øge antallet af medarbejdere i banken i takt med, at forretningsomfang og antallet af kunder vokser. Banken forventer et resultat før skat på samme niveau som i 2021 – nemlig i intervallet 1.300 – 1.650 millioner kroner.

Banken afholder generalforsamling den 2. marts 2022. Her bliver Anne Kaptain fra Sæby foreslået som nyt medlem af bestyrelsen og afløser for bestyrelsesmedlem Sten Uggerhøj fra Frederikshavn, der udtræder efter 17 år.