• Forside
  • Erhverv
  • Karstensens Skibsværfts ordrebog bugner af nye ordrer
10 januar, 2022 Erhverv

Karstensens Skibsværfts ordrebog bugner af nye ordrer

På trods af bl.a. Brexit og Covid-19, som må siges at udfordre fiskeriet i disse år, så oplever man stadig stor travlhed hos Karstensens Skibsværft.

Her fortsætter ordrene med at komme ind i en lind strøm og ordrebogen består således nu af hele 15 skibe som står til at skulle leveres henover de næste par år.

Fælles for alle 15 ordre er, at de er specialdesignet fra ende til anden. Der er således ikke på nogen måde tale om nogen hyldevarer og alt produceres specielt til den enkelte ordre.

Deres nyeste ordre, en Pelagisk Snurper / Trawler på hele 88 meter slår endda en væsentlig rekord.

Denne ordres kontraktpris er nemlig på intet mindre end 340 millioner danske kroner.

Dette er dermed til dato den mest værdifulde kontrakt på et fiskefartøj for Karstensens Skibsværft

Om det nye fiskefartøj skriver Karstensens Skibsværft:

Rederiet Krossbrekka P/F fra Gøtu på Færøerne og Karstensens Skibsværft A/S har indgået kontrakt om en ny 88,00 m Pelagisk Snurper / Trawler.

Fartøjet bliver topmoderne, med alt indenfor det nyeste af maskineri, udstyr og udrustning.

Projektet i sin helhed er blevet til i et meget nært og intenst samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet og værftets rådgivere og bankforbindelser har også bidraget gunstigt til en effektiv beslutningsproces.

Rederiet Krossbrekka er en del af Varðin-gruppen. Varðin blev etableret i 1985 af 16 mænd/fiskeri fra Gøtu på Færøerne. Det nyetablerede rederi bestilte da første nybygning, Tróndur í Gøtu, som blev leveret i 1986. Efter en hård start er rederiet støt og roligt blevet bygget op, og ejer i dag 4 pelagiske skibe: Tróndur í Gøtu, Gøtunes, Tummas T og nuværende Finnur Fríði. Nuværende Tróndur í Gøtu er nr 2 i rækken, og bygget hos Karstensens Skibsværft i 2010.

Nuværende Finnur Fríði er nr 2 i rækken, og blev leveret fra norsk værft i 2003. Dette skib har været særdeles effektivt, og blandt de absolut førende på Færøerne.

I alle årene har velkendte Arni Hansen været skipper på Finnur Fríði. I dag deles tjansen med andre

I tillæg til selve rederi-driften driver Varðin nu også egen pelagisk fabrik på Suderøy på Færøerne. Herudover er Varðin involveret i en række andre bedrifter, herunder rederiet Faroe Origin, som driver 6 ferskfisk trawlere.

Som antydet ovenfor så driver rederiet med pelagisk fiskeri, heriblandt blåhvilling, sild, makrel og lodde. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

Varðin udtrykker tilfredshed over at få mulighed for igen at bygge et nyt skib i tæt samarbejde med Karstensens Skibsværft. Hele rederiet glæder sig over aftalen, og til at komme i gang med byggeriet.

Karstensens Skibsværft er ydmyge og glade for den loyalitet og tillid som Varðin udviser ved at kontrahere dette skib i Skagen. Det er en stor glæde for Værftet igen at få lov til at arbejde sammen med dette fremsynede og innovative Rederi, som har været et af de absolut førende på Færøerne og hele Nord-Atlanten igennem mange år.

Samarbejdet mellem Varðin og Karstensens Skibsværft strækker sig forøvrigt årtier tilbage: Forinden bygningen af Tróndur í Gøtu har Rederiet udført en række vedligeholdelsesopgaver på værftet i Skagen. Og helt tilbage i slutningen af 1970’erne var rederiets nestor Tummas Thomsen sammen med andre partnere været i Skagen for forlængelse af Jupiter.

Rederi og Værft har arbejdet intensivt sammen gennem de seneste måneder, for at skabe et koncept som af Rederiet, er vurderet som både økonomisk og ikke mindst teknisk særdeles attraktivt. Det har været magtpåliggende for Rederiet at have fuld indflydelse i hele designfasen, således er projektet skræddersyet nøjagtig til de ønsker og krav, som Rederiet har.

Design, indretning og arrangementer er således blevet til i et meget nært samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet har været optaget af innovative og optimerede løsninger, delvis baseret på de senere års meget positive drift på nuværende Finnur Fríði. Der er lagt speciel megen vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen.

Igennem de seneste måneder har Rederi og Værft brugt mange ressourcer, sammen med potentielle leverandører, for at finde frem til det optimale fremdrivningsanlæg for det nye fartøj. Stort set alle mulige koncepter og konstellationer har været beregnet og vurderet, før endelig koncept blev besluttet.

Hele skibets koncept, og ikke bare fremdrivningsanlæg eller wincher, er nøje vurderet og beregnet på basis af Rederiets nøjagtige driftsprofil. Det er Rederiets erklærede mål, at udføre et bæredygtigt fiskeri med minimal NOX/CO2 udledning pr kg fanget fisk. Dette har resulteret i en gennemtænkt og gennem-beregnet kombination af nye løsninger og velprøvede arrangementer, der til sammen giver det mest driftsøkonomiske og klimaoptimerede projekt.

I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som Værftet har under bygning til redere i Færøerne, Island, Skotland, Norge, Sverige og Danmark, er også nye Finnur Fríði af eget design.

Med hensyn til valg af leverandører og komponenter, da skal en række af disse endelig udvælges i kommende uger. Her vil der også fra Rederiets side være fokus på bæredygtighed, kvalitet, innovation og driftsikkerhed.

Skroget til det nye Finnur Fríði skal bygges hos Karstensen Shipyard Poland, og det færdige skib skal leveres i Januar 2024.