06 juni, 2023 Erhverv

EU-penge på vej til nye projekter i Vendsyssel

Ildsjæle og iværksættere i Vendsyssel får nu mulighed for at realisere deres gode idéer med støtte fra en EU-pulje, der skal skabe mere – og bedre – liv i landdistrikterne. Frem til 2027 er der afsat 4 mio. kr. om året, i alt 20 mio. kr., til projekter i kommunerne Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring.

En nydannet forening med navnet LAG Vendsyssel står for kontakten til de virksomheder, partnerskaber og foreninger, der mangler finansiering til nye initiativer. Formålet er at skabe arbejdspladser og forbedre levevilkårene i områderne uden for de større byer.

LAG står for ”Lokale Aktionsgrupper”, som findes spredt ud over hele Europa. Grupperne har til opgave at prioritere mellem projekt-ansøgninger ud fra en række kriterier, som den enkelte LAG har fastlagt i deres udviklingsstrategi. Strategien for LAG Vendsyssel er offentliggjort på hjemmesiden www.lagv.dk

Når ansøgningen er behandlet lokalt, sendes den videre til kontrol i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Styrelsen  overvåger, at alle regler for bevilling af LAG-midler er overholdt.

”I LAG Vendsyssel fokuserer vi på job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt aktiviteter, der forbedrer levevilkårene i vores område. Især satser vi på at støtte initiativer inden for udvikling af naturoplevelser og gastronomi, hvor vi ser et stort potentiale i hele den vendsysselske region. Vi kan også støtte events med temaer omkring natur, motion eller madoplevelser”, siger Frode Thule Jensen, formand for LAG Vendsyssels.  Frode Thule Jensen var også formand for den tidligere LAG Nord, der nu – som det hele tiden har været planen – er under afvikling.

Alle beboere i de tre kommuner kan blive medlemmer af den nye LAG Vendsyssel, som også vil arrangere møder og andre events i regionen. Bestyrelsen består foruden formanden af 12 medlemmer, hvoraf fire er politisk udpeget af henholdsvis Region Nordjylland og de tre kommuner Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring. De øvrige medlemmer vælges for 2 år på en årlig generalforsamling.

”Pengene fra denne pulje skal gå til projekter i de tyndt befolkede landdistrikter, altså som hovedregel ikke til de større byer”, understreger Frode Thule Jensen. Hvert projekt kan maksimalt støttes med 50 pct. af de samlede udgifter. LAG Vendsyssel ser meget gerne at der kommer ansøgninger fra grupper af ansøgere, altså hvor flere samarbejder om et projekt.

Aktionsgruppen har ansat en koordinator, som har til opgave at give potentielle ansøgere råd og vejledning. Jobbet varetages af Tove Fønss, som har flere års erfaring med dette arbejde, da hun også havde rollen som koordinator i LAG Nord. Koordinatoren kan kontaktes på tlf. 21 77 36 08 eller tf@lagv.dk.