• Forside
  • Erhverv
  • ErhvervsNyt: Ny oversigt over støtte- og tilskudsordninger for SMV’er
14 september, 2022 Erhverv

ErhvervsNyt: Ny oversigt over støtte- og tilskudsordninger for SMV’er

Vi har indgået et samarbejde med Sydbank som med jævne mellemrum vil bringe Erhvervsnyt til jer – vores læsere – Vi håber at i vil læse med:

I denne udgave af ErhvervsNyt ser vi bl.a. nærmere på de nye oversigt over støtte- og tilskudsordninger for SMV’er.

Flere konkurser i august

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i august var 230 erklærede konkurser blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed var der 9,6 flere konkurser i august end i måneden forinden.

De seneste måneder er antallet af konkurser steget, efter at konkursniveauet var ekstraordinært lavt i 2021, hvor coronalån holdt hånden under dele af dansk erhvervsliv.

De danske virksomheder er nu i fuld gang med tilbagebetalingen af coronalån. For langt størstedelen af virksomhederne forløber tilbagebetalingen planmæssigt, men der vil efter alt at dømme også være virksomheder, der må dreje nøglen om, fordi de har svært ved at tilbagebetale deres coronalån.

Grundlæggende står de danske virksomheder dog stærkt, og vi forventer derfor ikke en alarmerende konkursbølge.

Danske eksportvirksomheder går ind i en mere udfordrende periode

Den samlede eksport af varer og tjenester steg med tre procent i juli, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er en flot fremgang, men de seneste måneder er det også blevet tydeligere, at aktivitetsniveauet på vores største eksportmarkeder er på vej ned i tempo.

Det er også den indikation, som vi får fra Sydbanks SMVeksportbarometer, der i august faldt til 49,8 fra 51,1 i juli. Dermed er Sydbanks SMVeksportbarometer nu under 50, der markerer skillelinjen mellem fremgang og tilbagegang i aktivitetsniveauet på eksportmarkederne.

Du kan læse mere om den seneste udvikling i Sydbanks SMVeksportbarometer her.

Ny oversigt over støtte- og tilskudsordninger for SMV’er

I efteråret åbner en række tilskudspuljer målrettet små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Det er blandt andet muligt at søge om tilskud til initiativer indenfor eksport og den grønne omstilling.

Der er ligeledes muligt at søge om tilskud til forskellige former for digitalisering gennem programmet SMV:Digital. Eksempelvis er det muligt at søge om et tilskud på op til 250.000 kroner til investering i ny teknologi og IT.

Vi har samlet en oversigt over aktuelle støtte- og tilskudsordninger for SMV’er her.

Det er blevet markant dyrere at bygge bolig

Det er blevet mærkbart dyrere at bygge en ny bolig i løbet af det seneste år. Det viser Danmarks Statistiks seneste opgørelse af det såkaldte byggeomkostningsindeks, der belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig.

I andet kvartal steg omkostningerne ved at bygge en bolig med 3,6 procent i forhold til årets første kvartal.

Hvis vi sammenligner med samme kvartal sidste år, er de samlede omkostninger ved at bygge en bolig steget med omtrent ti procent. Det dækker over, at materialeomkostningerne er steget med over 13 procent, mens arbejdsomkostningerne er steget med 2,4 procent.

Efter store stigninger i første halvdel af året er materialepriserne faldet mere til ro i løbet af de seneste par måneder. Der er dog ingen tvivl om, at de høje materialepriser i begyndelsen af året har fået mange til at droppe eller udskyde byggeprojekter.

Her kan du læse vores seneste analyse af udviklingen i bygge- og anlægsbranchen.

Sydbank holder erhvervskonference i flere byer

Den 13. oktober holder Sydbank en erhvervskonference under overskriften ”Ledelse i krisetider”.

Erhvervskonferencen foregår i flere byer på samme tid, og på konferencen kan du blandt andre møde Steen Brødbæk, President og CEO hos Semco Maritime, Gaute Høgh og Sasha Denham fra CO/PLUS, og Sydbanks administrerende direktør Karen Frøsig.

Du kan læse mere om erhvervskonferencen her.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.