• Forside
  • Erhverv
  • ErhvervsNyt: Danske virksomheder ser mindre optimistisk på fremtiden
05 oktober, 2022 Erhverv

ErhvervsNyt: Danske virksomheder ser mindre optimistisk på fremtiden

Vi har indgået et samarbejde med Sydbank som med jævne mellemrum vil bringe Erhvervsnyt til jer – vores læsere – Vi håber at i vil læse med:

I denne uges ErhvervsNyt ser vi blandt andet nærmere på den seneste udvikling i erhvervstilliden.

Stort set uændret detailsalg i august

Danmarks Statistik har offentliggjort nye tal, der viser, at detailhandlens omsætningsindeks steg med 0,1 procent i august, når der korrigeres for prisudviklingen og normale sæsonudsving.

Den stort set uændrede udvikling i åres sidste sommermåned kommer efter, at detailsalget har været faldende i løbet af det seneste år. Den faldende tendens gælder dog kun, når vi ser på detailsalget korrigeret for prisudviklingen.

For målt i kroner og øre har detailsalget faktisk været stigende de seneste måneder. Det illustrerer meget tydeligt, at forbrugerne i dag får færre varer for deres penge, end de gjorde for et år siden.

Kigger vi igen på detailsalget korrigeret for prisudviklingen, kan vi se, at det seneste års fald i detailsalget er bredt funderet.

Mens salget af ’beklædning mv.’ i august var 13,6 procent lavere end i samme måned sidste år, er salget af ’fødevarer og andre dagligvarer’, samt ’andre forbrugsvarer’ faldet med henholdsvis 3,1 og 8,4 procent.

Erhvervstilliden tager endnu et dyk

De danske virksomheders ser mindre optimistisk på fremtiden. Det viser nye tal for erhvervstilliden, som Danmarks Statistik offentliggjorde i sidste uge.

Den samlede erhvervstillidsindikator faldt i september til 94,3 fra 100,1 i august.

Især i bygge- og anlægsbranchen er der lave forventninger til fremtiden. Mange virksomheder i branchen oplever nu, at ordrerne tikker ind i et noget langsommere tempo, end de gjorde for et år siden. Det skyldes, at høje materialepriser, stigende renter og generel usikkerhed om de økonomiske fremtidsudsigter har gjort mange tilbageholdende med at igangsætte større byggeprojekter.

Detailbranchens syn på fremtiden er også faldet kraftigt de seneste måneder. Det er sket i takt med, at den tårnhøje inflation har udhulet forbrugernes købekraft. Den vigende efterspørgsel betyder også, at flere elektronikbutikker, møbelforretninger og andre detailhandelsvirksomheder nu oplever, at lagerhylderne er fyldt mere end rigeligt op.

Brexit-ramte virksomheder kan nu søge om kompensation

Det er efterhånden mange måneder siden, at Storbritannien endegyldigt forlod det europæiske fællesskab. Ikke desto mindre har Erhvervsstyrelsen nu åbnet en kompensationspulje for virksomheder, der er ramt af Brexit.

Der er i alt afsat 172,9 millioner kroner til kompensation af de virksomheder, der har haft meromkostninger som en direkte konsekvens af Brexit.

Konkret er det muligt at søge om kompensation for op til 50 procent af din virksomheds dokumenterbare meromkostninger, der er afholdt som en direkte og nødvendig konsekvens af Brexit. Det er eksempelvis muligt at søge om kompensation for juridisk bistand, der har været nødvendig for at sætte dig ind i nye lovmæssige rammer.

Meromkostningerne skal være afholdt i perioden fra den 1. januar 2020 frem til og med ansøgningstidspunktet. Kompensationen kan højest være 250.000 kroner og minimum 20.000 kroner.

Du kan læse mere om muligheder for kompensation i forbindelse med Brexit på virksomhedsguiden.dk.

SMV:Digital åbner ny tilskudspulje om en uge

Mandag den 10. oktober åbner SMV:Digital for ansøgninger til en tilskudspulje, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om et tilskud på 100.000 kroner til køb af rådgivning om digitalisering.

Tilskudspuljen henvender sig til virksomheder, der har en idé om, hvordan et udviklingsprojekt inden for digitalisering, e-handel eller automatisering kan styrke virksomhedens konkurrenceevne, men som har brug for rådgivning til at komme i gang.

Tilskudspuljen kan søges af virksomheder med 3-249 ansatte, der havde en omsætning på minimum to millioner kroner i det seneste afsluttede regnskabsår.

Du kan læse mere om tilskudspuljen på smvdigital.dk.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.