23 juni, 2022 Erhverv

Endnu en stor ordre til Karstensens Skibsværft

Rederiet Rogne AS har bestilt en ny 83,00 m kombineret snurper / trawler hos Karstensens Skibsværft A/S.

Rederiet blev etableret af Bjarte Rogne i 1965, og noget senere kom hans bror Marvin Rogne ind som medejer. I dag ledes rederiet af næste generation; Frank, Kjell-Ove og Per-Magne Rogne. De er alle aktive med lang fartstid i rederiet, og de driver nuværende “Rogne” som skippere hhv styrmænd.

Nuværende ”Rogne” blev overtaget af Rederiet som nybygning (KS-422 fra Karstensens Skibsværft) i April 2013. Dette fartøj har vist sig at være særdeles effektivt og samtidig økonomisk.

Rederiet er godt struktureret med kvoter, og driver med kombineret trawl- og notfiskeri, hvor trawlfiskeriet primært består af blåhvilling (norsk: Kolmule) fiskeri vest af Irland. Øvrig fiskeri efter primært sild og makrel drives med not. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

Et naturligt valg

Fremtidsudsigterne og de senere års positive resultater gjorde det til et naturligt valg at satse på nybygning.

De gode erfaringer fra dagens ”Rogne” har gjort det naturligt for Rederiet at bygge hos Karstensens Skibsværft igen.

Karstensens Skibsværft er ydmyge og glade for den loyalitet og tillid Rogne AS, udviser ved at kontrahere endnu et nyt skib i Skagen.

Design, indretning og arrangementer er således blevet til i et meget nært samarbejde mellem Rederi og Værft.

Skræddersyet ned til mindsre detalje

Rederiet har været optaget af innovative og optimerede løsninger, baseret på de seneste års meget positive drift på nuværende ”Rogne”.

Det har været Rederiet magtpåliggende at have fuld indflydelse i hele designfasen, således projektet vil blive skræddersyet nøjagtig til de ønsker og krav, som Rederiet har.

Sikkerhed og arbejdsforhold for besætningen er specielt tilgodeset ved at ”Rogne” vil have hele lastedækket som vandtæt. Endvidere er tråldækket agter hævet en hel etage, med det formål at øge fribordet og dermed sikkerheden.

I tillæg til dette er der lagt stor fokus på skrogets udformning, og optimering i forhold til ”Rogne”s driftsprofil, dette med tanke på lavest mulige brændstofforbrug. I tillæg udrustes fartøjet med varmegenvinding fra alle motorer samt en række andre tiltag for at sikre lavet mulige energiforbrug.

I lighed med de øvrige pelagiske fartøjer som Værftet har under bygning til redere i Island, Norge, Sverige og Danmark, er også nye ”Rogne” af eget design.

En række leverandører bliver i disse dage udvalgt, alle ud fra kriterier som bæredygtighed, energioptimering, innovation, kvalitet og driftssikkerhed.

Wincheanlægget er allerede kontraheret hos Karmøy Winch, Det hydrauliske anlæg er gennemprøvet og giver stor driftssikkerhed.

Ligesom på nuværende ”Rogne”, vil der, på det nye skib, også at være et stort bidrag fra norske leverandører, således leveres bla al maskineri af Bergen Engines hhv Nogva.

Det komplette fremdrivningsanlæg er nøje vurderet og beregnet på basis af Rederiets nøjagtige driftsprofil. I overensstemmelse med ønsket om at udføre et bæredygtigt fiskeri med minimal NOX/CO2 udledning pr kg fanget fisk, da er valgt faldet på en brændstof-optimeret anlægspakke med 2 hovedmotorer hver på 3600 kW. Langt den største del af driftstiden vil skibet blive drevet af én motor, som derved vil operere i et optimalt område.

Som del af fremdrivningsanlægget er propelleranlægget optimeret for driftsmønstret, hvor størstedelen (omkring 80%) af tiden er fri-sejlads, med en stor, enkelt propeller med diameter på 4500 mm.

Nye ” Rogne” skal leveres i Juli 2025.

Fartøjets hoveddimensioner:

              Længde overalt   83,00 m

              Bredde moulded 16,20 m

              Dybde 2.dæk     8,65 m

              RSW-tanke      2700 m3

Øvrig teknisk data:

Hovedmotorer: 2 x Bergen Engines B33:45L6P

Gear-propelleranlæg: Brunvoll Volda

Hjælpemaskineri: Nogva/Scania, 2 x 600 kW

Sidepropeller: Brunvoll, 1400 kW

Nedsænkbar thruster / azimuth              Brunvoll, 1470 kW

RSW-anlæg: PTG Frio Nordica, 3 x 1100 kW

Vakuum anlæg: C-Flow

Winch udrustning: Karmøy Winch