07 februar, 2023 Nyheder

Vindmølleprojekt ud for Skagen sættes i bero

Energistyrelsen har stillet sagsbehandlingen af havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen i bero.

Energistyrelsen har stillet sagsbehandlingen af havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen i bero.

Sagsbehandlingen er stillet i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål.

Det betyder også at det store havvindmølleprojekt ud for skagen er sat i bero for nu. Det samme gælder eksempelvis et mindre projekt ved Hirsholmene ud for Frederikshavn.

Læs mere om havvindmølleprojektet ud for skagen her:

Havvindmøller og nyt “kælenavn” kan være på vej til Skagen

Havvindmøller vil kunne få Skagen med i den grønne omstilling

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har, i dialog med regeringens statsstøttesekretariat, vurderet, at tildeling af tilladelser til havvindmølleprojekter og øvrige VE-projekter under åben dør-ordningen kan være i strid med EU-retten.

Energistyrelsen har derfor stillet sagsbehandlingen af alle verserende sager under åben dør-ordningen i bero, indtil ordningens forhold til EU-retten er undersøgt nærmere. Tilsvarende vil gøre sig gældende for eventuelle nye ansøgninger.

Næste skridt

Energistyrelsen har orienteret de relevante involverede parter og vil løbende kommunikere til aktørerne om den videre proces for de enkelte sager.

Energistyrelsen vil hurtigst muligt – med bistand fra relevante ministerier – afklare de spørgsmål, der er rejst.