• Forside
  • Erhverv
  • Havvindmøller vil kunne få Skagen med i den grønne omstilling
25 august, 2022 Erhverv

Havvindmøller vil kunne få Skagen med i den grønne omstilling

En potentiel havvindmøllepark ved Skagen er godt nyt for vækst og jobskabelse i Skagen, mener erhvervsdirektør: ”Med den kan Skagen komme med i den grønne omstilling”

Alt tyder på at en forundersøgelse af projektet omfattende 10 til 40 havvindmøller ud for Skagen snart skal igangsættes. Det står klart efter byrådet i Frederikshavn Kommune onsdag aften valgte ikke at gøre indsigelse mod en forundersøgelse af projektet. Og det er godt nyt for erhvervslivet i Skagen. Det fortæller Niels Bay Christensen, der er erhvervsdirektør for det lokale erhvervskontor Erhvervshus Nord.

”Produktion af grøn strøm tæt på Skagen er ret afgørende for jobskabelsen i området. Skagen er i en situation, hvor der ikke kan føres nok grøn strøm til området, fordi hovedkablet ikke har stor nok kapacitet. Det går ud over borgere såvel som erhvervsliv.”

Niels Bay Christensen

Han understreger, at Erhvervshus Nord derfor mener, det er afgørende, at en del af strømmen fra havvindmøllerne føres i land i netop Skagen.

Det er det danske selskab European Energy, der står bag projektet om den nye havvindmøllepark. Gennem dialog med lokale interessenter og virksomheder er selskabet blevet bekendt med problematikken om Skagens begrænsede elnet. Derfor vil de undersøge muligheden for en direkte ilandføring ved Skagen som en del af forundersøgelsen.

Erhvervslivet har viljen, men muligheden mangler

I dag får Skagen sin strøm via et elnet, der går fra Hjørring til Skagen. Linjen har en kapacitet på 60kV, hvilket er langt under størstedelen af landets øvrige elnet. Her er kapaciteten flere steder 150 kV.

”Som det er nu, kan Skagen ikke deltage i den grønne omstilling, der ellers finder sted over hele Danmark. Viljen er til stede blandt Skagens virksomheder, og de vil gerne bruge vedvarende energi i stedet for sort. Men med det nuværende elnet kan det rent praktisk ikke lade sig gøre.”

Niels Bay Christensen

Manglen på grøn strøm vil for alvor ramme mindre og mellemstore virksomheder, når de nye CO2-afgifter træder i kraft næste år. Og så skal større virksomheder ved årsskiftet udarbejde CO2 regnskaber ifølge ny lovgivning. De virksomheder, der ikke kan oplyse, at de er overgået til grøn energi, vil med stor sandsynlighed blive valgt fra af deres kunder.

Kan gå glip af fisk og krydstogtgæster

Erhvervsdirektøren frygter også, at manglen på grøn strøm i Skagen vil kunne få konsekvenser for den store krydstogtturisme, detailhandlen og andet erhvervsliv har fordel af i dag.

”Meget tyder på, at krydstogtskibene i fremtiden kun vil lægge til, hvor de har adgang til grøn strøm. Så uden grøn strøm kan Skagens erhvervsliv gå glip af flere tusinde turister årligt. I 2019, før corona, kom der f.eks. 66.000 krydstogtturister til byen,” siger Niels Bay Christensen og fortsætter:

”Desuden vil fiskefartøjerne blive tvunget til at lande deres fisk andre steder end i Skagen. For de har også brug for grøn strøm, når de ligger i havn. Ellers rammes de hårdt af de nye CO2-kvoter. Derfor skal der gøres noget nu.”

Ved at arbejde for en linjeføring med el fra havvindmøllerne direkte til Skagen, vil Skagen kunne få adgang til grøn strøm i rigelige mængder allerede fra 2028. Hvis Skagen skal have grøn strøm fra resten af landet, kræver det en udbygning af det eksisterende elnet fra Hjørring. Det vil kunne tage flere år at komme i mål med. Og selvom Erhvervshus Nord lige nu arbejder på at udbygge elnettet på land, vil dette ikke kunne stå alene.

”Havvindmøllerne ved Skagen kan være en game changer for erhvervslivet i Skagen. Grøn strøm er blevet et centralt konkurrenceparameter. Den har enorm betydning for et områdes muligheder for at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. Og den har betydning for at kunne imødekomme forespørgsler fra virksomheder og industrier, der ønsker at omlægge deres produktion fra fossile brændsler til grøn strøm. Den grønne omstilling står ikke stille. Derfor skal vi gøre alt for at Skagen kan følge med.”

Niels Bay Christensen