• Forside
  • Nyheder
  • Udbygningen af hovedvejen bliver mærkbart forsinket
25 oktober, 2022 Nyheder

Udbygningen af hovedvejen bliver mærkbart forsinket

Udbnygning af hovedvej 40 mellem Ålbæk og Skagen afventer udtalelse fra EU Kommissionen.

En del af den vejstrækning, som Vejdirektoratet skal udbygge mellem Ålbæk og Skagen ligger i et område med særligt beskyttede naturtyper. Det betyder, at anlægsarbejdet først kan gå i gang, når der er indhentet en positiv udtalelse fra EU-Kommissionen i Bruxelles.

Planen var, at anlægsarbejdet skulle gå i gang i løbet af 2022, men da store dele af projektet skal udføres i et såkaldt Natura 2000-område, skal der indhentes en positiv udtalelse fra EU, før arbejdet kan gå i gang.

Natura 2000 er et netværk af beskyttede naturområder i alle EU-landene, og netop i området ved Skagen finder man en række naturtyper, som er særligt beskyttelsesværdige.

”Selvom vejprojektet kun berører et begrænset areal i Natura 2000-området, så kan det ikke afvises, at det kan have en negativ indflydelse på de prioriterede naturtyper i området, som er omfattet af streng beskyttelse fra EU og dansk side. Nu afventer vi, at EU vurderer situationen, før vi kan gå videre med projektet.”

John Kjærsgaard, projektleder hos Vejdirektoratet

Da Folketinget i maj 2022 vedtog anlægsloven for en række vejprojekter, blev det samtidig besluttet, at paragrafferne om Ålbæk-Skagen-projektet først træder i kraft, når Vejdirektoratet har modtaget en positiv udtalelse fra EU-Kommissionen.

Behandlingstid på op til 18 måneder

Det er første gang, at Vejdirektoratet er stødt på disse særlige beskyttede naturtyper i anlægsprojekter og derfor også første gang, at der skal indhentes en udtalelse fra EU.

Ansøgningen til EU blev sendt i begyndelsen af august måned. På baggrund af erfaringer fra EU-Kommissionens behandling i lignende sager forventer Vejdirektoratet, at sagsbehandlingstiden vil være 12 til 18 måneder.

Først når Vejdirektoratet kender det endelige grundlag og betingelser for projektets udførelse, går styrelsen for alvor i gang med at projektere og anlægge vejprojektet.