• Forside
  • Erhverv
  • Turismeforskere roser Toppen af Danmarks digitaliseringsboost
11 januar, 2022 Erhverv

Turismeforskere roser Toppen af Danmarks digitaliseringsboost

Turismeforskere roser Toppen af Danmarks digitaliseringsboost og mener at deres arbejde giver digitalisering af turismen i Danmark helt nye muligheder.

Der er mange roser til Toppen af Danmarks (TAD) arbejde med digitalisering.

– Vores medlemmer er meget positive overfor vores vision og effektuering af den nye bookingportal, og de to turisme-og oplevelsesforskere Peter Kvistgaard og John Hird fra Aalborg Universitet giver i en ny rapport klart udtryk for, at vi er kommet godt fra start med vores digitaliseringsarbejde, fortæller René Zeeberg, direktør for Toppen af Danmark.

Rapporten ”DigitaliseringsBoost – Sammen om fremtidig digitalisering” er et resultatet af et samarbejde mellem turisme- og oplevelsesforskerne Peter Kvistgaard og John Hird fra Aalborg Universitet, som Toppen af Danmark har ønsket sig en uvildig analyse fra. De to forskere har i flere år beskæftiget sig med analyser af digitaliseringsniveauet i dansk turisme. Rapporterne er udgivet på Aalborg Universitets forskningsportal VBN.

– Toppen af Danmark er 100% danskejet, uafhængig af kommuner og politiske partier, og vil i lighed med andre internationale kommercielle DMO’er gerne skabe direkte salg og omsætning for turisterhvervet. Det skal ses som et serviceløft overfor gæsterne, at turisterhvervet nu får deres egen lokale online travel agent (OTA), med en lokal forankring som gør, at vi kan lave pakker, og at overskuddet går tilbage til lokalområdet, udtaler René Zeeberg som bevæggrunden for at etablere den nordjyske bookingportal.

Rapportens hovedpointer

Uddrag fra rapporten: ”Digitaliseringsboost: Sammen om fremtidig forretningsudvikling” af Peter Kvisgaard og John Hird:

– De små virksomheder har svært ved at få opmærksomhed – og dermed også opnå salg – i markedet. Dette ikke mindst da stadig flere turismeprodukter og -services sælges online.

Derfor kan en fælles online bookingplatform give de mange små medlemsvirksomheder et stort digitalt løft og samtidig give dem mulighed for at nå ud til helt nye potentielle kunder.

Provisionen går til foreningen og dermed til udviklingen af turismen i lokalområdet, de lokale virksomheder og bookingplatformen, hvilket har været et stort ønske.

– Den digitale bookingplatform giver store muligheder for at udnytte produktionsapparatet året rundt. Dette kan måske fungere som en slags katalysator i forhold til den helårsturisme, som har været et mantra i mange år i dansk turisme.

– Motoren, funktionaliteten, teknikken og formålet bag websitet er noget anderledes i en dansk kontekst. Den er et klart digitalt kompetenceløft baseret på konkret handling / omsætning i modsætning til kurser og uddannelsesforløb, og kan integreres direkte med medlemsvirksomhedernes egne bookingplatforme. Det betyder, at bookinger via Toppen af Danmarks bookingplatform opdateres i realtid i medlemmernes egne systemer.

Med den digitale bookingplatform er mange små virksomheder med ét blevet digitale.

– De er med ét slag gået fra alene at være Do digital til at være både Do Digital og Be Digital. Her er multistikkontakten i platformen, den såkaldte nye channel manager, baseret på brugervenlighed. Be Digital bliver langt lettere at have med at gøre, når Toppen af Danmark og virksomhederne kan se, hvad der virker, og hvad der sælger. Det betyder også, at portalen på sigt bliver vigtig i forhold til øget salg.

– Toppen af Danmark synes med at have distruptet den ofte lange vej fra Do Digital til Be Digital. Det er en helt central læring, som mange i dansk turisme kan tage til sig. Måske er det slet ikke så svært endda at ”go digital” selv for en virksomhed, der ikke er born digital.”

Med Toppen af Danmarks nye digitale bookingplatform synes der også at være en meget klar forståelse af årsags- og virkningssammenhænge.  Den nye digitale bookingplatform synes at være en helt ny type channel manager, der fungerer på brugens vilkår. Dét alene er et væsentligt skridt for mange af virksomhederne.

Det siger virksomhederne:

Herunder kan du læse om, hvad nogle af de virksomheder som er at finde på Toppen af Danmarks bookingplatform har at sige.

Bruno Rytter, ejer, Skiveren Camping:

”Der vil jo være en økonomisk gevinst i altid at få flere bookinger, men udover det, så vil pengene jo forblive i Toppen af Danmark og blive brugt til fælles markedsføring – den indtægt der er på det. Så man vil ikke sende pengene ud af landet til andre booking-sites. Jeg regner med, at folk går ind på det site, når de har valgt deres område, og så forbliver de i vores univers og booker ud fra det. Det tror jeg er meget, meget positivt og så vil det gavne os alle sammen. Det vil ikke bare gavne én forretning, man vil få mere med i sit fælles indkøb”.

Jesper Winter, ejer, Skagen Harbour Hotel og Skagen Fiskerestaurant:

”Nu har jeg både et hotel og en restauration, og i dag spiller det selvfølgelig rigtig meget sammen, men at få det mere integreret i nogle fælles pakker, så vi kan krydre det med noget cykeludlejning eller komme i svømmehallen eller et eller andet, det er rigtig vigtigt. Og det er rigtig vigtigt for vores gæster, at man kan købe pakken på forhånd og det er med til at brande stedet endnu mere, fordi der kan man virkelig se – nå, kan man alle de ting heroppe i få klik”.

Sylvester Madsen, ejer og restaurantchef, Pakhuset og Hotel Marie, Skagen:

”Så hvis vi alle sammen kan være med til at løfte i flok og så samtidig kan holde nogle flere kroner og ører i Skagen, som så kan blive geninvesteret i Skagen, så er det win-win for alle parter”.

Jakob Sund, ejer, Jakobs Cafe, Skagen:

”Som udgangspunkt, så er vi jo med i den her bookingportal, fordi det helt indlysende giver nogle store fordele for området, at pengene, der investeres her, kommer tilbage til Skagen i form af markedsføring til Skagen området. På sigt håber jeg det vil vokse sig stort nok til at konkurrere med de større internationale bookingportaler, men til at starte med ser jeg nogle gode muligheder i, at vi kan arbejde samen med turistforeningen omkring det og få markedsført de ting, vi ønsker og sammensat de rigtige pakker også på tværs af brancher – både overnatning, spisesteder og oplevelser i område”.

Ordforklaring

Do Digital: Her er der fokus på funktionaliteter som brug af Facebook, Instagram og lignende applikationer. Disse er let tilgængelige og forholdsvist lette at anvende.

Be Digital: Her er der mere fokus på de bagvedliggende analyseredskaber som Google Analytics og lignende. Her er der langt mere tale om et digitalt mindset, som sætter tingene i system og sætter en retning for den enkelte virksomheds digitale arbejde.