17 april, 2024 Erhverv

Tobisfiskeri uden adgang til britisk farvand

Bedst som årets tobissæson skulle være gået i gang 1. april, har briterne forbudt fiskeri efter tobis på den britiske del af Doggerbanke. Det er et klart brud på den aftale, der blev indgået i forbindelse med brexit om fortsat gensidig adgang til fiskeri i parternes farvande og skal derfor have konsekvenser, mener både CEO i FF Koncernen, Johannes Palsson, samt EU parlamentariker og næstformand i parlamentets fiskeriudvalg PECH, Asger Christensen (V)

Startskuddet til årets tobissæson lød som sædvanligt 1. april, men det har ikke fået fiskerne til at springe op af stolene og på havet på tobisjagt som vanligt
– for tobisfiskeriet i britisk farvand, hvor langt størstedelen af tobisfiskeriet foregår, er lukket.

“Som vi har forstået det er det et klokkeklart brud på den aftale, der blev indgået mellem Storbritannien og EU i forbindelse med Brexit – en fiskeriaftale, som vi som branche kæmpede for skulle være en del af den samlede aftale. Jeg synes, briternes beslutning er fuldstændig vanvittig.”

Johannes Palsson, CEO i FF Koncernen

EU-parlamentariker og næstformand i parlamentets fiskeriudvalg PECH, Asger Christensen (V) stemmer i.

Tyveri ved højlys dag skal have konsekvenser

”Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er et klokkeklart brud på brexitaftalen, som vil få alvorlige konsekvenser for danske fiskere. Det bør også få konsekvenser for briterne. Jeg vil gå så langt som at sige, at briterne skal udelukkes fuldstændigt fra det indre marked, hvis ikke der kommer en løsning.”

Sådan lyder det fra medlem af Europaparlamentet og næstformand i parlamentets fiskeriudvalg PECH, Asger Christensen og fortsætter uden at lægge fingrene imellem:

“De danske fiskere har betalt dyrt for at få adgang til at fiske tobis i britisk farvand, da man indgik Brexitaftalen. Derfor er der i bund og grund tale om tyveri ved højlys dag, når briterne uden videre fjerner fiskernes adgang til deres farvand. En rettighed, som fiskerne både har betalt for, og som der er lavet en fælles aftale om.

Briternes melding er, set fra min stol, i direkte strid med den fælles Brexitaftale, og den vil få alvorlige konsekvenser for danske fiskere. Det bør også få konsekvenser for briterne.”

Asger Christensen, medlem af Europaparlamentet og næstformand i parlamentets fiskeriudvalg PECH

Går imod biologiske anbefalinger

Briternes argument for at lukke tobisfiskeriet er et ønske om at beskytte fuglelivet.

Det på trods af, at DTU Aqua har konkluderet, at fuglelivet ikke påvirkes, samt ICES har slået fast, at den biologiske rådgivning er økosystembaseret og dermed
tager højde for, at tobis også udgør en del af fødevaregrundlaget for fuglelivet.

“Det udgør et alvorligt brud med den etablerede biologiske rådgivning og risikerer at underminere hele grundlaget for bæredygtigt fiskeri.”

Johannes Palsson, CEO i FF Koncernen

Store økonomiske konsekvenser

I Danmark landes der omkring 100.000 ton tobis fra britisk farvand om året, til en værdi af mere end 300 mio. kroner. Siden 2015 har fiskeriet efter tobis ligeledes dannet grundlag for en betydelig eksport på 2,7 milliarder kroner i form af fiskemel og -olie.

“Uden disse råvarer står hele fiskeri- og fiskeforarbejdningssektoren overfor alvorlige økonomiske udfordringer.”

Johannes Palsson

Han understreger dog samtidig, at konsekvenserne rækker langt ud over Danmarks grænser og den danske fiskerisektors økonomi.

“Lukningen af tobisfiskeriet vil også på virke andre EU-lande og deres sektorer. Det er ikke kun et spørgsmål om tabte indtægter, det er også et brud på det fundament, som vores fælles europæiske fiskeripolitik og samarbejdsaftaler bygger på.”

Johannes Palsson

Frygter briternes næste træk

Johannes Palsson kan ikke undgå at spekulere på, hvad briternes næste skridt vil være, hvis de ikke mødes med kraftig modstand nu.

“Jeg kan frygte, at andre dele af fiskeriet, såsom silde-, makrel- og brislingefiskeriet, også vil blive lukket ned. Dette kan have vidtrækkende konsekvenser, ikke kun for den lokale økonomi, men også for de økonomiske relationer mellem EU og Storbritannien som helhed. Det er på alle måder afgørende, at EU står fast og insisterer på, at Storbritannien overholder de aftaler, der er indgået. Det handler ikke kun om fiskeri- og fiskeforarbejdningssektoren, det handler om principperne for internationalt samarbejde og overholdelse af indgåede aftaler.”

Johannes Palsson

Parlamentsmedlem Asger Christensen arbejder fortsat intensivt på at løse sagen:

“Jeg fortsætter kampen for de danske fiskerirettigheder. Både fordi det juridisk er fiskernes ret. Fordi det er moralsk forkasteligt ikke at overholde en aftale. Og fordi danske fiskere allerede har betalt en alt for høj pris for briternes exit.”

Asger Christensen

“Jeg håber, de britiske myndigheder kommer til fornuft og får tildelt adgang til det allerede aftalte fiskeri.”

Sådan lyder det afslutningsvis fra Johannes Palsson, CEO i FF Koncernen