30 juni, 2022 Erhverv

Sydbank præsenterer: Erhvervsnyt

Som noget nyt har vi indgået et samarbejde med Sydbank om at bringe Erhvervsnyt med jævne mellemrum. Bag denne første udgave af Erhvervsnyt står erhvervsøkonom Morten Laugesen fra Sydbank – Vi håber at i vil læse med:

Krig og tårnhøj inflation bekymrer mange danske SMV’er

Velkommen til Erhvervsnyt, hvor vi blandt andet ser nærmere på en ny undersøgelse, der belyser de risici, der optager landets SMV’er (små- og mellemstore virksomheder, red) for tiden.

Forbrugertilliden er faldet kraftigt

Den danske forbrugertillid faldt til et historisk lavt niveau i juni. Det viser nye tal, som Danmarks Statistik har sendt på gaden.

Det stor dyk i forbrugertilliden afspejler, at danskernes syn på både deres egen økonomiske situation og Danmarks økonomi er blevet forværret de seneste måneder.
Den lave forbrugertillid peger i retning af en mere udfordrende periode for privatforbruget, om end store opsparinger og rekordhøj beskæftigelse er med til at holde hånden under forbruget.

Tårnhøj inflation bekymrer mange SMV’er

De stigende priser på energi, råvarer og en lang række materialer bekymrer mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Det viser en undersøgelse blandt 400 SMV’er, som analyseinstituttet Voxmeter har udarbejdet for Sydbank.

I den nye undersøgelse er det 33 procent af SMV’erne, der svarer, at de er mest bekymrede for de stigende priser, mens næstflest – 27 procent – er mest bekymrede for geopolitisk uro og krig.

Den nye undersøgelse viser også, at mange SMV’er vurderer, at de i dag står over for flere risici, der kan ramme deres forretningsgrundlag, end de gjorde for bare fem år siden.

5.150 virksomheder har fået sendt coronalån til inddrivelse

Skattestyrelsen har oplyst, at ca. 5.150 virksomheder med skyldige coronalån med betalingsfrist den 1. april er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Samlet er coronalån for ca. 1,3 milliarder kroner sendt til inddrivelse, hvilket svarer til, at de virksomheder, der har fået sendt lån til inddrivelse, i gennemsnit har lånt omtrent 250.000 kroner.

Skattestyrelsen oplyser dog, at det skyldige beløb på coronalån til inddrivelse spænder fra én krone til knap 19 millioner kroner. Med 930 virksomheder er det handelsbranchen, der topper listen over de brancher, der har fået sendt flest lån til inddrivelse.

Det er dog bygge- og anlægsbranchen, der relativt set har den største andel af coronalån, der er sendt til inddrivelse, da det her er knap 19 procent af virksomhederne med coronalån med betalingsfrist den 1. april, der er blevet sendt til inddrivelse.

Der vil utvivlsomt være en del af de virksomheder, som har fået sendt deres coronalån til inddrivelse, der ender med at gå konkurs.

Grundlæggende forventer vi dog ikke, at vi står overfor en stor konkursbølge, da der også er mange virksomheder, der er kommet stærkt igennem krisen. Det understreges også af, at det trods alt er ni ud af ti virksomheder med coronalån til betaling den 1. april, der allerede har tilbagebetalt
deres lån eller har oprettet en betalingsordning hos Skattestyrelsen.

Nye regler om digital bogføring på vej

Den 1. juli træder en ny bogføringslov i kraft. De mest omfattende ændringer i den nye bogføringslov er nye bestemmelser om krav til digital bogføring.

Disse ændringer træder dog ikke i kraft den 1. juli, men vil blive indfaset over en flerårig periode fra 2023.

Erhvervsstyrelsen hjemmeside kan du læse mere om de nye bestemmelser, og hvornår de vil blive indfaset.

Politisk enighed om CO2-afgift

Regeringen og et bredt politisk flertal er blevet enige om en grøn skattereform, hvor grundstenen er en ny CO2-afgift.

Med aftalen indføres en ny CO2-afgift med en sats på 750 kroner pr. ton udledt CO2 i 2030 for virksomheder, der ikke er omfattet af EU’s kvotehandelssystem, hvilket er langt størstedelen af de danske virksomheder.

De virksomheder, der er omfattet af det europæiske kvotesystem, vil blive pålagt en afgift på 375 kroner pr. ton udledt CO2, mens virksomheder beskæftiget med mineralogiske processer mv. vil blive pålagt en afgift på 125 kroner pr. udledt ton CO2.

Den politiske aftale skal nu omsættes til konkret lovgivning, og i den proces vil der blandt andet blive etableret en CO2- opgørelsesmetode, som skal skabe klarhed om opgørelsen af virksomhedernes afgiftsbetaling.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.

Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.