14 juni, 2021 Erhverv

Sparekassen Vendsyssel ønsker at fusionere

Hvis alt går som planlagt, så fusionerer Sparekassen Vendsyssel til efteråret med Jutlander Bank.

De 2 bankers bestyrelser er blevet enige om en ligeværdig fusion, hvorfor begge banker efter planen skifter navn til Sparekassen Danmark.

Det “nye” pengeinstitut vil, som begge banker i dag, være en garantsparekasse. Dette betyder først og fremmest, at der ikke sidder ejere der forventer at få del af det årlige overskud. I stedet investeres størstedelen af overskuddet til både glæde og gavn for de byer og egne hvor Sparekassen Danmark har hjemme.

Sparekassen Danmark får efter planen sit hovedsæde i Vrå. Desuden bevares de lokale afdelinger i bl.a. Skagen naturligvis.

På medarbejdersiden forventes der en mindre nedgang i staben, grundet stordrift fordele. Der er dog ingen udsigt til fyringsrunder, da de nedlagte stillinger forventes dækket af naturlig afgang.

Inden at fusionen kan ske, skal der dog opnås godkendelse hos Finanstilsynet samt Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Desuden skal beslutningen endeligt vedtages på henholdsvis en ekstraordinær generalforsamling i Jutlander Bank og af repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel.

Der er dermed et stykke vej endnu, før fusionen kan finde sted. Men hvis alt går som planlagt, så sker fusionen allerede dette efterår, nærmere bestemt gældende fra d. 1. September.