• Forside
  • Skagen Havn
  • Skagen Havn tager første skridt mod Landstrømsanlæg til krydstogtskibe
15 juni, 2024 Skagen Havn

Skagen Havn tager første skridt mod Landstrømsanlæg til krydstogtskibe

Skagen Havn tager nu første skridt imod at etablere et landstrømsanlæg til krydstogtskibe.

Det gør de ved at søge om en forhåndstilkendegivelse fra Frederikshavn Kommune til at lånefinansiere projektet.

Landstrømsanlægget forventes at koste 66 millioner kroner, og havnen sigter mod at finansiere halvdelen af beløbet gennem en låneoptagelse.

Projektets Baggrund

Skagen Havn ønsker at forbedre sin infrastruktur ved at installere et landstrømsanlæg, der kan levere elektricitet til krydstogtskibe. Dette projekt er en del af havnens bæredygtighedsstrategi og har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra skibe, der ligger til kaj, ved dermed at sikre at skibene ikke længere er afhængige af egne motorer.

Finansiering og Støtte

Projektets samlede omkostning er anslået til 66 millioner kroner.

Skagen Havn planlægger at søge om et tilskud på 33 millioner kroner fra Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO Programmet), som er et EU-program dedikeret til grøn omstilling.

De resterende 33 millioner kroner forventer Skagen Havn som tidligere nævnt at optage et lån.

For at styrke ansøgningen om tilskud søger Skagen Havn nu en forhåndstilkendegivelse fra Frederikshavn Kommune, der indikerer kommunens vilje til at godkende låneoptagelsen.

En sådan hensigtserklæring vil forventeligt forbedre havnens chancer for at opnå støtte fra FRO Programmet.

Skagen Havn har oplyst, at låneoptagelsen vil ske uden behov for kommunal garantistillelse.

Selvom der endnu ikke er udarbejdet en detaljeret business case, forventer havnen at gøre dette inden ansøgningen til FRO Programmet indsendes.

Det anbefales, at business casen indgår i beslutningsgrundlaget, når ansøgningen om låneoptagelse fremsendes til kommunen.

Argumenter for Landstrømsanlægget

Skagen Havn fremhæver flere fordele ved at etablere et landstrømsanlæg, herunder:

  • Bevarelse af et vigtigt forretningsområde for Skagen Havn.
  • Styrkelse af Skagen Havns konkurrenceevne.
  • Miljømæssige gevinster, der er i tråd med havnens bæredygtighedsstrategi og gavner lokalsamfundet.
  • Imødekommelse af fremtidig EU-lovgivning, der formodentligt kræver landstrømsanlæg
  • Imødekommer ønsker og måske kommende krav fra redderierne.
  • Mulighed for at skalere anlægget til at levere strøm til andre typer skibe.
  • Understøttelse af de fælleskommunale ønsker om øget kapacitet nord for Aalborg fra Energinet.dk.

Den kommunale administration indstiller til Økonomiudvalget at der ved næste uges møde:

1. Der gives en forhåndstilkendegivelse om at godkende, at Skagen Havn kan lånefinansiere op til 50 % af udgiften til et landstrømsanlæg til en pris på 66 millioner kroner.

2. Når Skagen Havn fremsender ansøgning om låneoptagelse til egenfinansiering af projektet, skal denne ledsages af en detaljeret redegørelse for projektets økonomi og en tilhørende risikoanalyse. Denne forhåndstilkendegivelse er afgørende for Skagen Havns videre arbejde med at sikre finansiering og tilskud til landstrømsanlægget, der vil være et betydeligt skridt i retning af en grønnere og mere bæredygtig havn.