17 august, 2022 Erhverv

Skagen Havn søger ansøgere til sponsorat

Skagen Havn ønsker traditionen tro at støtte lokale initiativer og arrangementer for på den måde at bidrage til fællesskabet og udviklingen i vores kommune.

Derfor opfordres foreninger og klubber, som opfylder nedenstående kriterier, nu til at ansøge Skagen Havn om et sponsorat. 

Skagen Havn råder over en årlig pulje på 25.000 kroner, som de hvert år i september måned fordeler blandt indkomne ansøgninger, der lever op til kriterierne.

Obs: Skagen Havn støtter ikke private virksomheder / aktører med kommercielle formål.

Frist for ansøgning

For at komme i betragtning til midler fra puljen skal vi have din ansøgning senest den 10. september 2022

Kriterier

Ved tildeling af midler lægges der vægt på at aktiviteten:

  • Skal komme en forening, klub eller arrangement til gode.
  • Vedrører nærområdet af Skagen.
  • Kan være med til at skabe goodwill og interesse omkring Skagen Havn

Du får svar på din ansøgning senest en måned efter ansøgningsfristen.

Du sender din ansøgning pr mail til sh@skagenhavn.dk

Der ønskes følgende informationer til behandlingen af din ansøgning.

  • Kontaktinformationer på din klub eller forening.
  • Kontakt person.
  • Kort beskrivelse af det du søger sponsoratet til.
  • Hvordan bliver Skagen Havn eksponeret.