• Forside
  • Erhverv
  • Skagen Havn er ledende partner i EU projektet REDII Ports
25 november, 2022 Erhverv

Skagen Havn er ledende partner i EU projektet REDII Ports

Skagen Havn er udpeget som ledende partner for 14 andre internationale partnere og skal sikre implementeringen af alle projektets faser. Det handler om grøn omstilling.

REDII (udtales; Ready) Ports er en forkortelse for; Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in Ports.

I starten af november var Skagen Havn vært ved kick-off-mødet for projektet REDII Ports, der udspringer af EU programmet Interreg North Sea Region.
På kick-off-mødet deltog, foruden Skagen Havn, de andre partnere, der kommer fra 7 forskellige lande med havne omkring Nordsøen; Norge, Sverige, Belgien, Holland, Frankrig og Tyskland.

Overordnet har projektet til hensigt at undersøge muligheder for at udnytte ressourcer til en teknisk gennemførlig og økonomisk overkommelig produktion, lagring og forbrug af renere energi og brændstoffer. For at nå det ambitiøse mål, vil REDII Ports arbejde ud fra en tre-trins-model, der bevæger sig fra lokale ressourcer til produktion og lagring i havne til markedet. Dermed lukkes cirklen, når det således kommer regionerne til gode.

Skagen Havn har i projektet 2 pilotprojekter. Det ene har til formål at afsøge mulige alternative brændstofs former til brug i fiskefartøjers dieselmotorer, eksempelvis ved at genanvende overskudsressourcer fra fødevare- og fiskeindustrien til produktion af biodiesel (HVO) – enten via import eller produktion direkte på havnen.
Det andet projekt er at implementere et mobilt landstrømsanlæg på den seneste havneudvidelse, et anlæg, hvor fleksibiliteten er i højsædet.

For første gang er en dansk havn udvalgt til at være ledende partner i et EU projekt.

Derfor er havnedirektør Willy B. Hansen yderst tilfreds med at man ved Skagen Havn har ”førertrøjen” på, og han siger;

”Vi er stolte af at Skagen Havn er udvalgt til ledende partner for projektet, da grøn omstilling er en del af havnens bæredygtighedsstrategi.

Gennem udveksling af viden, kompetencer og erfaringer, kan vi sammen gå en grønnere og bedre fremtid i møde. Det essentielle for Skagen Havn er forsat at udvikle og fremtidssikre havnens faciliteter og vi har en ambition om at være frontløber indenfor landstrøm, da vi fortsat ønsker at yde den bedste grønne service for vores kunder og samarbejdspartnere.”

Projektet REDII Ports har et samlet budget på 6,8 millioner Euro.