• Forside
  • Erhverv
  • Scandic Pelagic indfører Code of Conduct for artskontrol og vejning
20 april, 2024 Erhverv

Scandic Pelagic indfører Code of Conduct for artskontrol og vejning

Sildefabrikken Scandic Pelagic har i flere år gået forrest i diskussionen omkring og indførslen af videoovervågning af landinger, vejninger og artskontrol. Nu har virksomheden besluttet at lave et egentligt Code of Conduct for området.

Formålet med udarbejdelsen af et adfærdskodeks for håndtering af vejning, krav om artskontrol samt videoovervågning ved landinger til sildefabrikken er at understrege vigtigheden af troværdighed, sporbarhed og dermed også bæredygtighed.

”Et Code of Conduct er i sagens natur ikke et krav fra myndighederne, men nærmere en måde at tilslutte sig en standard og en række kriterier ad frivillighedens vej. I vores tilfælde med det sigte at dokumentere troværdigheden i forbindelse med landinger til vores fabrik, for på et højere plan at værne om bæredygtigheden i havet ved at kunne dokumentere hvor meget – og hvad – der bliver fisket op af havets skatkammer.”

Johannes Palsson, CEO i Scandic Pelagic

Inspirationen til et Code of Conduct på området kommer fra fiskemelsfabrikkerne, som allerede har et Code of Conduct – på brancheorganisatorisk plan.

Scandic Pelagic går forrest – og håber at andre følger trop

”Vi er inspireret af fiskemelsfabrikkerne og har et ønske om at gøre noget lignende for pelagisk konsum. Vi ønsker at signalere for omverdenen, og ikke mindst vores kunder, at vi går forrest i forbindelse med at sikre fuld troværdighed af alt, hvad der landes hos os.”

Johannes Palsson, CEO i Scandic Pelagic

Han henviser til, at Scandic Pelagics procedurer er så troværdige, at DTU Aqua bruger virksomhedens data og udvidede oplysninger omkring bifangster til bedre beregninger af deres kvoteanbefalinger.

Scandic Pelagic opfordrer til, at alle i den pelagiske konsumbranche vil følge trop i bæredygtighedens navn – samt for at sikre ens spilleregler for alle.

”Vi har anbefalet såvel de nationale myndigheder som EU, at der bliver lavet et fælles og ens regelsæt, der er gældende hele vejen rundt for alle pelagiske bulklandinger, uafhængig af om de er til direkte eller indirekte konsum – det vil sige for alle EU-lande samt de kyststater, vi deler kvoter med. Det vil være et kæmpe skridt for branchen at få sikret troværdigheden i forbindelse med artskontrol og vejning – og ikke mindst at få sikret ensartet registrering hele vejen rundt og dermed også ens spilleregler for alle.”

Johannes Palsson, CEO i Scandic Pelagic