• Forside
  • Erhverv
  • Scandic Pelagic går forrest for at garantere bæredygtig landing af sild
19 august, 2021 Erhverv

Scandic Pelagic går forrest for at garantere bæredygtig landing af sild

Scandic Pelagic har for nylig installeret en ny flowvægt. Med denne type vægt er det ikke muligt at manipulere vejeresultater uden, at det efterlader spor.

Denne nye type forseglede flowvægt er leveret fra det islandske vægtfirma Marel.

Endvidere har Scandic Pelagic installeret kameraer, der overvåger hele flowet af losningen – lige fra det lossende fartøj frem til vægten.

For at bestemme eventuelle bifangster følges den nationale prøvetagningsplan, der sikrer registrering af bifangster ud fra statistiske metoder. Vægten opereres af det autoriserede og uafhængige tredjeparts overvågningsfirma Skawinspection. Inden en ny landing påbegyndes, kontrollerer Skawinspection altid, at alle forseglinger i vægten er ubrudte.

Skawinspection foretager også kontrol og bestemmelse af bifangster. Dette monitoreres ligeledes med overvågningskameraer.

Den nationale fiskerikontrol har en skjult ”live adgang” til alle kameraer, og kan dermed kontrollere hvert trin i losningen af sild. Dette foregår, uden Scandic Pelagic ved hvornår.

Desuden gemmes alle optagelser i tre dage i tilfælde af, at der vil være behov for at se tilbage i tiden.

Fiskeri og tildeling af fiskekvoter forvaltes ud fra bæredygtighedsprincipper med fokus på optimering af fiskebestandene.

Med disse frivillige overvågningstiltag af alle landinger, er det vores mål at dokumentere, at enhver fanget sild bliver fuldt registreret, så ét fanget kilo også er ét registreret kilo – og at enhver bifangst registreres og rapporteres.

De offentlige kontrolmyndigheder har begrænsede ressourcer til rådighed – og politisk har der hidtil været mest fokus på kontrol af selve fiskeriet. Uden fuld gennemsigtighed og minutiøs kontrol med landing af fisk – opnår man dog ikke den mest bæredygtige udnyttelse af fiskebestandene.

Vi kalder vores måde at håndtere landinger på – den fuldt bæredygtige måde.

Vi håber, at vi med dette tiltag kan være med til at overbevise alle parter om vigtigheden af at registrere
og overvåge al landing af fisk – med det formål at sikre optimal bæredygtighed i fiskeriet.

Hvis vores kollegaer i den pelagiske branche ikke allerede har implementeret dette åbenhedsprincip, opfordrer vi dem hermed til at gøre det.