19 juni, 2023 Nyheder

Sammen om den grønne omstilling

ø ø

I løbet af det sidste års tid har vi pludselig lært at holde øje med vores elforbrug. Noget de fleste af os ikke skænkede en tanke tidligere. Fra 1. juli 2023 giver det endnu mere mening at tænke over, hvornår vi lader elbilen og sætter gang i tørretumbleren. Her overgår Nord Energi Net, som forsyner det meste af Vendsyssel med el, nemlig til en ny prisstruktur kaldet Tarifmodel 3.0.

Den nye model skal anspore os alle sammen til at fordele vores elforbrug ud over hele døgnet og dermed sprede belastningen på elnettet. Til dit elnetselskab, som f.eks. Nord Energi Net, betaler du en nettarif, for den strøm du bruger. Denne nettarif vil for den almindelige husstand fra 1. juli koste mere i de tidsrum, hvor elnettet er mest belastet. Omvendt bliver nettariffen lavere om natten, hvor forbruget er lavt.

Du kan selvfølgelig ikke flytte hele dit elforbrug, og især ikke madlavningen i de tidlige aftentimer. Men måske er det muligt, at tøjvask, tørretumbling, støvsugning eller opladning af elbilen flyttes uden for tidsrummet 17.00–21.00.

Ved at tænke over dit forbrug og sprede det ud over døgnets 24 timer, sparer du både penge her og nu, men også på sigt. På den måde kan vi sammen holde omkostningerne til udbygning og vedligeholdelse af elnettet nede, samtidig med at vi bakker op om den grønne omstilling i et samfund med øget elektrificering og deraf øget pres på elnettet.

Læs mere om Tarifmodel 3.0 her