03 marts, 2022 Nyheder

Russisk olie for milliarder lastes i Ålbæk Bugt

Russiske skiber laster fortsat olie for milliarder ude i Ålbæk bugt.

Russiske tankskibe ses stadig ofte i dansk farvand, herunder især i Ålbæk bugt ved Skagen.

I skrivende stund er et russisk tankskib ved at laste rundt regnet 100.000 tons råolie. De mange tons råolie lastes direkte over på et større russisk tankskib – Hercules som når det er færdigtanket sejler videre ud i verden med olie ombord for mere end 1 milliard kroner.

Grunden til denne manøvre skal findes i, at de store tankskibe ikke kan gå ind i Østersøens russiske havne. Derfor har man mindre tankskibe til at sejle turen fra Kattegat til Rusland og retur efter olie.

Med til historien hører også at Danpilot, som er ejet af den danske stat, tjener op imod 150 millioner om året på at hjælpe de mange russiske tankere gennem dansk farvand og således støtte russisk økonomi.

Ifølge tal som TV2 har gravet frem blev der i 2020 lastet mere end 8 millioner tons råolie i Ålbæk bugt til en værdi af omtrent 40 milliarder danske kroner.

SF ønsker stop for russisk olie i danske farvande og lodser har sagt deres job op – Men ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) kan der grundet international lovgivning ikke sættes en stopper for de russiske tankskibes passage og lastning i dansk farvand.

Han udtaler yderligere til TV2: – “Det er alene et spørgsmål om sikkerhed i danske farvande og beskyttelse af vores miljø”.

Udenrigsministeriet meddeler dog, at der lige nu arbejdes på at få et forslag igennem i EU om at lukke alle europæiske havne for russiske skibe. Om dette forslag går igennem og vedtages vides dog endnu ikke.

Kilde: TV2 Nord