02 december, 2023 Nyheder

Nyt medlem af Eliteidrætsgymnasier

Frederikshavn Gymnasium er blevet optaget som nyt medlem af Eliteidrætsgymnasier – et netværk af danske gymnasier med tilbud om en kombination af sport og uddannelse. Frederikshavn Gymnasium er eneste medlem i Vendsyssel. Hvad kan gymnasiet så bruge det til?

For det første er det en sportslig og organisatorisk anerkendelse af Sportsakademiet Frederikshavn, som danner rammen om tilbuddet til idrætsudøverne på ungdomsuddannelserne i Frederikshavn. Sportsakademiet Frederikshavn driver Frederikshavn Gymnasium sammen med Frederikshavn Handelsskole og EUC Nord og med opbakning fra en række andre aktører.

For det andet er Eliteidrætsgymnasiers netværk det oplagte forum for erfaringsudveksling. Ét gymnasium har f.eks. 15 Team Danmark-klasser, mens et andet har to Team Danmark-udøvere. Nogle har morgentræning, andre har ikke, nogle har morgentræning i skema, andre har ikke osv. Her kan vi altså trække på en lang række erfaringer med de udfordringer, vi selv står med i hverdagen, men det gælder også kvalificerede vurderinger af udfordringer, der venter lige om hjørnet, f.eks. i forbindelse med nye politiske reformer af gymnasiet.

For det tredje er Eliteidrætsgymnasier et vigtigt forum for ny viden. Det kan eks. være i form af oplæg om den nyeste forskning eller besøg. Eksempelvis havde Frederikshavn Gymnasium for nylig to lærere med på en studietur til Oslo med fokus på den norske model med Toppidrettsgymnas. Disse gymnasier har i snart mange år har tilbudt en individuelt tilpasset hverdag med satsning på idræt. Med mange heltidsansatte trænere, flotte faciliteter og en målrettet organisering kan unge her dyrke et væld af idrætsgrene på topniveau med flotte resultater og mange OL-, VM- og EM-medaljer som resultat.

For det fjerde har Eliteidrætsgymnasier et meget tæt samarbejde med Team Danmark, som er en integreret del af arbejdet. Team Danmark deltager på møderne, på ture og er en vigtig sparringspartner i mange spørgsmål. Alle tre ungdomsuddannelser omkring Sportsakademiet Frederikshavn er Team Danmark Uddannelsespartnere, så her bindes tingene fint sammen.

Sidst, men ikke mindst, har Eliteidrætsgymnasier et stigende fokus på at øve indflydelse på både politiske og administrative beslutninger. Blandt andet i lyset af netværkets samlede erfaringer og viden på området er det vigtigt at gøre sin stemme gældende i forhold til nye tiltag, der kan gøre hverdagen bedre for idrætsudøverne på landets gymnasier.

Alle disse aspekter kan Frederikshavn Gymnasium nu bringe i spil. Ikke bare på eget gymnasium til gavn for egne elever, men selvfølgelig også i forhold til de øvrige ungdomsuddannelser omkring Sportsakademiet Frederikshavn. Målet er hele tiden at optimere tilbuddet om kombineret sport og uddannelse til gavn for unge i Frederikshavn Kommune.