03 oktober, 2023 Erhverv

Ny landingsrekord på Danmarks største fiskerihavn

Allerede i slutningen af 3. kvartal nærmer Skagen Havn sig hele sidste års landingsværdi.

De nyeste tal fra Fiskeristyrelsen viser at den positive tendens med øgede landede mænger fisk og værdien af disse fortsætter. Skagen Havn vinder således fortsat markedsandele.

Særligt det pelagiske fiskeri har haft fremgang. Det er tydeligt, at det er industrifisk som tobis og blåhvilling der trækker læsset. Dette fordi de samlet set er gået markant op på både mængden af den landede fisk, samt værdien heraf.

For konsum- og rejefiskeriet er status lidt mere blandet. Her har der været en betydelig nedgang i rejelandinger, mens landinger af særligt hvidfisk og fladfisk samlet set har fremgang.  

Direktør for Skagen Havn Willy B. Hansen udtaler; 

”Øjebliksbilledet med samlet fremgang i landinger af fisk i indeværende år er rigtig godt. Positivt er det også, at følgeerhverv, som servicevirksomheder og fabrikker på havnen i høj grad nyder godt af fremgangen.”  

Et eksempel på følgeerhverv der har haft fremgang i år er Cosmos Trawl A/S.    

Michael Lassen, Direktør for Cosmos Trawl udtaler; 

”2023 har for os været et år med en højere aktivitet end sidste år. Særligt har vi haft en fremgang i eksport af trawl til svenske og norske fiskefartøjer. I øjeblikket er vi ved at bygge nye moderne og tidssvarende rammer, hvor selv de største fiskeredskaber kan håndteres effektivt under tag af medarbejderne.”

Skagen Havn arbejder forsat fokuseret med at udvikle og forbedre faciliteter til fiskeriet, som også kan understøtte den grønne omstilling. Herunder investeres i yderligere forskellige landstrømsanlæg, såvel som analyser af mulighed for levering af grønt brændstof til flåden af fiskefartøjer. Havnen forventer fortsat at kunne være en attraktiv plads for både landinger, servicering og nybygning af fiskefartøjer