31 marts, 2023 Nyheder

Ny bestyrelse i Skagen Byting

Vi har i Skagen Byting konstitueret en ny bestyrelse. Det er en moderne bestyrelse med et solidt rodnet i Skagen. Det er en bestyrelse, der vægter demokrati og samarbejde i vores by højt, og så er det altså en bestyrelse, som elsker Skagen for det den er, og som tror på Skagens udvikling.

Emner såsom bosætning, turisme og byplanlægning bliver vigtige i den kommende tid, og det har vi nu en bestyrelse, der har personlige og erhvervsmæssige kompetencer til at løfte.

Vi – i den nye bestyrelse – er en lærer, en landskabsarkitekt, en skovhugger, en der arbejder med socialt udsatte, en kunstformidler, en planlægger, en sygeplejerske og en iværksætter og arkitekt.

Vi har i den nye bestyrelse været grundige i overvejelserne omkring rollefordeling. Det er vigtigt, at alle meninger bliver hørt, når vi nu går ind i de næste års arbejde med at styrke Skagens talerør for os almindelige borgere.

Vi har drøftet, om det nu er smart at vælge en formand, som kun har boet 3 år i byen? Vi har vendt, om det sender de rigtige signaler?

Vi er blevet enige om, at det er kompetencer, handling og samarbejde, der vægter højest. For vi søger indflydelse på vores medlemmers vegne, for det er dem, der kender Skagen, og dem vi vil arbejde for.

Vores bestyrelse består af både tilflyttere og medlemmer, der er vokset op i Skagen. Vi mener, at vores by på bedste vis kan udvikle sig, hvis vi arbejder sammen på tværs af alder, interesseområder og levetid i byen.

Vores bestyrelse består af 3 kvinder og 6 mænd i forskellige aldersgrupper og derfor har vi en rigtig god spændevide i interesser.

Byd den nye bestyrelse velkommen

Herunder følger en præsentation af den nyvalgte bestyrelse:

Jane Bengtsen, medlem:

“Fiskerpige” født og opvokset på den dengang helt nybyggede Nedre Mosevej i Skagen.

Skolegang på Ankermedets Skole, læreruddannet i 1981.

Ansættelse først på Kappelborgskolen, sidenhen på Ankermedet/Skagen Skole til sin pensionering i 2020.

Gift med Kurt, der også har fiskerrødder, og som havde Skibselektronikvirksomhed på Skagen Havn gennem 28 år. Vi har siden 1981 boet på Oddevej.

Ole Lauritzen, suppleant:

I 2019 købte Ole og hans kone Merete deres hus på Mosegårdsvej 5, som de er meget glade for.

Merete er barnefødt fra Ulriks Plesners Vej og rejste til København i 1980.

Ole har været turistguide på Cruiseskibene siden 2022.

Ole er medlem af Skagens Marineforening, Skagens Bio, Sejlklubben og Tennis klubben og deltager så meget som muligt i Skagens Rotarys klubaftenmøder.

Clara Johanne Dale, suppleant:

Clara er oprindeligt fra midtfyen og bor sammen med hendes kæreste Jonatan, der er med til at åbne surdejsbageriet Saxild.

Clara har en solid baggrund indenfor samarbejde med kunstnere og med formidling på hhv. Kunsten i Aalborg og nu som kunstformidler på Skagens Kunstmuseer.

Clara er uddannet indenfor kunsthistorie og er uhyre foreningsaktiv i både Klitkoret, Patchworkklubben og Skagens Tennisklub.

Jan Iversen, medlem:

Født og opvokset i Skagen.

Uddannet tømrer og bygningskonstruktør.

Jan har arbejdet 2 år som tømrer i udlandet. Ansat 4 år på tegnestue i Skagen. Fra 1988 ansat som indsatsleder ved brandvæsenet og bygningsinspektør i Skagen Kommune.

Ved kommunesammenlægning og indtil 1. januar 2023 har han arbejdet hos Frederikshavn kommune med byggeri i Skagen området.

Han er desuden Formand for 2 grundejerforeninger.

Gift med Irene Hjortshøj som også er skawbo. Irene har været valgt til byrådet i Skagen kommune og senere i Frederikshavn kommune.

”Jeg vil i bestyrelsen for Skagen Byting arbejde for fastholdelse og styrkelse af det værdifulde natur- og bygningsmiljø som Skagen er kendt for i vide kredse.”

Hanne Diemar Heilmann, medlem:

Hanne har kendt Skagen helt fra barndoms ben, hendes mand er født her og hans familie har boet her siden 1930.

Hanne er uddannet indenfor hospitalsvæsenet og har senere været lægesekretær.

Hanne ønsker at værne om byens miljø, naturen og kulturen.

Hanne har været formand for den lokale bevaringsforening og medlem af landsforeningen By & Land.

”Jeg bliver ved med at kæmpe for alt det, der giver glæde i Skagen”.

Jesper Hegaard, sekretær:

Jesper har boet i Skagen siden 1997 og er gift med en skawbo.

Jesper er uddannet lærer og har arbejdet som lærer i 25 år. Siden 2020 har han arbejdet som socialpædagog på forsorgshjem for hjemløse. Har været med i Skagen Byting i 3 år og er desuden formand for Skagen Festival.

”Det er vigtigt, at vi, som fastboende i Skagen, ytrer vores holdning og er med til at præge byens udvikling og med til at sætte retning for, hvad vi ønsker for vores dejlige by”.

Kasper Foldager, kasserer:

Kasper har boet i Skagen i lidt over 3 år og er Kirkegårdsleder ved Skagen-Hulsig Kirkegårde.

Han har en kandidat i Landskabsarkitektur fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet som anlægsgartner, været tjener på Hotel d’Angleterre og Hotel Opus.

Kasper er opvokset i Hatting ved Horsens.

Michael Jørgensen, næstformand:

Michael er indfødt skagbo, men har sammenlagt on-off været væk fra Skagen 15 år.

Uddannet skovarbejder. Selvstændig i Skagen som entreprenør indenfor træfældning mm, naturpleje.

Formand for borgerprojektet Guldmajssøens Venner.

Niels Ove Kildahl, formand:

Niels er opvokset i Fjerritslev, Jammerbugt og har de sidste 3 år boet og drevet virksomhed i Skagen.

Niels er uddannet arkitekt og har i 4 år arbejdet med strategisk udvikling af landsbyer, som partner i rådgivningsvirksomheden Hele Landet.

Niels har siden 2020 drevet restaurant Blink i Det Grå Fyr og Surdejsbageriet Baghaven. Siden 1. september har Niels arbejdet som programchef på Skagens Kunstmuseer.

Niels tror på at lokaldemokratiet er vejen til en bedre by, til mere bosætning og til bedre samarbejde og glæder sig til at dedikerer sig til arbejdet i Skagen Byting.

Niels svinger tennisalbuen som medlem i Skagen Tennisklub og elsker et godt stjerneskud nede fra Jørgens Spisehus.

Et stort tak til den afgående bestyrelse

På vegne af den nye bestyrelse vil vi gerne takke udgåede medlemmer af bestyrelsen for deres indsats siden Skagen Bytings stiftelse efter kommunesammenlægningen i 2007. Det var modigt at stifte sådan en forening, og det var forud for sin tid.

Vi har en dyb respekt for jeres arbejde og for jeres utrættelige indsats. Vi står på det grundlag I og medlemmerne har skabt, og vi bygger videre.

I den kommende tid har vi endnu et event om byudvikling i Skagen, hvor vi glæder os meget til at møde jer alle sammen. Det handler om Skagens Byudvikling og foregår den 12. april, klokken 19-21 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Her får I også mulighed for at hilse på den nye bestyrelse.

Vi vil ved samme lejlighed fortælle om, hvordan vi i den næste tid vil arbejde i Bytingets bestyrelse.

På vegne af Skagens Bytings Bestyrelse

Formand Niels Ove Kildahl.