11 august, 2022 Nyheder

Lyse tider for Skagen Handel

Hos Skagen Handelsstandsforening er der i disse tider tydelig glæde og begejstring at spore.

Henover de seneste måneder har man nemlig oplevet en medlemsfremgang uden lige i den lokale handelsstandsforening.

Der er således tale om intet mindre end 7 nye medlemmer, hvilket svarer til en medlemsfremgang på ca. 10%

De nye medlemmer består af:

  • Bellavue Vintage
  • Slopkisten
  • Normal
  • North Coast
  • Skagen Ostehus
  • Surdejsbageren ved Rådhuset
  • Pyt

I Skagen Handelsstandsforening er man glade for at opleve den store opbakning til foreningen.

Den store opbakning betyder nemlig ikke alene et større og bedre fællesskab blandt byens erhvervsliv, men også bedre muligheder.

Jo flere medlemmer der melder sig ind, desto stærkere står foreningen nemlig – dette gælder både i forhold til afholdelse af diverse arrangementer, opbakningen til byens julebelysning og i samtalerne med kommunen om bl.a. renholdelse af bymiljøet.

Derfor håber man fra Skagen Handelsstandsforenings side også at endnu flere vil støtte op og blive medlem.

Udover det gode fællesskab, opnår man også adskillige andre fordele som medlem af Skagen Handelsstandsforening.

Hvis du er erhvervsdrivende og ønsker at høre mere, så kontakt Skagen Handel på mail: handelstandsforening.skagen@gmail.com