• Forside
  • Kultur
  • Kystmuseet og Skagens Museum er blandt de store vindere i det nye museumsforlig
21 maj, 2024 Kultur

Kystmuseet og Skagens Museum er blandt de store vindere i det nye museumsforlig

Den nyligt vedtagne museumsreform markerer en betydelig omstrukturering og økonomisk forøgelse af statstilskud til statsanerkendte museer i Danmark. Reformen, der er aftalt mellem regeringen og en bred vifte af politiske partier, er designet til at modernisere det danske museumslandskab, styrke museernes rolle i samfundet og sikre en mere dynamisk og retfærdig fordeling af ressourcerne. Blandt de store vindere i denne reform er Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands Kystmuseum, som begge får et betydeligt løft i deres økonomiske grundlag og anerkendelse for deres indsats.

Økonomisk Styrkelse og Øget Anerkendelse

Henrik Gjøde Nielsen, direktør og forskningschef hos Nordjyllands Kystmuseum, udtrykker sin tilfredshed med reformens konsekvenser:

“Reformen vil absolut få positive konsekvenser for os. Økonomisk er det selvsagt af stor betydning, at vores statstilskud forøges. Men ikke mindst har det afgørende betydning for Nordjyllands Kystmuseum, at vores placering i tildelingskriterierne er en statslig honorering af, at Nordjyllands Kystmuseum gennem de seneste år målrettet har arbejdet på og ikke mindst været i stand til at generere et stadigt voksende besøgstal, med publikumsrekord år efter år. Tillige er der tale om en statslig honorering af museets forskningsarbejde, såvel kvalitativt som kvantitativt.”

Denne udtalelse afspejler den generelle begejstring og de forventninger, som museerne i Nordjylland har til reformen. Skagens Kunstmuseer, med sin kategori 3 placering, vil modtage et betydeligt tilskud på 6,1 millioner kroner årligt, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til tidligere støtte.

Reformens Hovedelementer

Reformen fokuserer på tre primære områder: samlingsudvikling, formidling og vidensudvikling. Museerne skal sikre, at deres samlinger er relevante og i god bevaringstilstand, formidle deres viden til et bredt publikum og bidrage til forskning inden for deres respektive områder. Dette er afgørende for at tiltrække flere besøgende, herunder børn og unge, samt generere indtægter ud over statstilskuddet.

En ny tilskudsmodel, der fordeler en samlet økonomisk ramme på 565,7 millioner kroner årligt, er blevet implementeret. Modellen inkluderer et grundtilskud, et variabelt incitamentsbaseret tilskud og et prioritetstilskud. Grundtilskuddet varierer afhængigt af museernes betydning og samlingsomfang, mens det variable tilskud belønner museer for deres evne til at tiltrække besøgende, især børn og unge, samt deres forskningsaktiviteter.

Konsekvenser for Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands Kystmuseum

Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands Kystmuseum står til at drage stor fordel af disse ændringer. Skagens Kunstmuseer vil opleve en markant stigning i deres grundtilskud, som understøtter deres allerede stærke position i den danske kunstverden. Nordjyllands Kystmuseum, der har oplevet stigende besøgstal år efter år, vil kunne udnytte det øgede statstilskud til at udvide deres forsknings- og formidlingsaktiviteter yderligere.

Nordjyllands Kystmuseum står til at gå fra 3.800.000 kr. til 4.600.000 kr. – altså en stigning på 800.000 svarende til en stigning på 17,4%

Endnu bedre og lysere ser det ud hos Skagens Kunstmuseer. Her står man nemlig til mere end en tredobling. Helt præcist står de til at gå fra kun 1.900.000 kr. til 6.100.000 kr. i statstilskud.

Fremtiden for Nordjyske Museer

Med reformens indførelse forventes en øget dynamik og fleksibilitet i museumssektoren. Nye museer vil have bedre muligheder for at opnå statsanerkendelse, og de eksisterende museer vil blive motiveret til at forbedre deres tilbud og nå ud til et bredere publikum. Dette skaber et mere konkurrencedygtigt miljø, hvor museer i hele landet, herunder i yderområder som Nordjylland, får mulighed for at blomstre.

I sidste ende markerer museumsreformen en betydelig investering i Danmarks kulturelle og historiske arv. Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands Kystmuseum er godt positioneret til at drage fuld nytte af denne reform, hvilket vil styrke deres rolle som centrale institutioner i Nordjyllands og Danmarks kulturelle landskab.

Læs den fulde aftale lige her