• Forside
  • Kultur
  • Kulturhus Kappelborg vil være netværks- og genrespillested
24 september, 2021 Kultur

Kulturhus Kappelborg vil være netværks- og genrespillested

Kulturhus Kappelborg anmoder om politisk opbakning til at sende ansøgning til Statens Kunstfond som netværks- og genrespillesteder.

Statens Kunstfond offentliggjorde i april i år nye ordninger, der skal styrke den rytmiske musik i Danmark. Kunstfonden udpeger i forvejen regionale spillesteder – en udpegning som Det Musiske Hus i Frederikshavn har – og honorarstøttede spillesteder, som Kappelborg i forvejen er. Med de nye ordninger ønsker kunstfonden at udvikle livescenen for den rytmiske musik, ved at udpege netværks- og genrespillesteder.

Som netværksspillested skal ansøger have et stærkt samarbejde til andre lokale og regionale aktører. Koncertprogram og øvrige musikalske aktiviteter skal have et særligt fokus på at løfte det kunstneriske niveau i det pågældende område og at sikre et alsidigt musik- og koncertliv, der også omfatter de smalle genrer.

Som genrespillested skal ansøger være knudepunkt for formidling og udvikling af en eller flere smalle musikgenrer. Det forventes af begge typer af spillesteder, at der også sikres udfoldelsesmuligheder for vækstlag og etablerede kunstnere. Ansøgere som udpeges som netværks- og genrespillested ydes et tilskud op til 1 mio. kr. om året i perioden 2022-2024.

Med ansøgningen ”Kappelborg-live – Danmarks nordligste spillested” ønsker kulturhuset at fremme smalle genre og øvrige musikalske tiltag gennem formaliserede netværk, med det formål at løfte det kunstneriske niveau i forhold til musikudbuddet i nærområdet – men også regionalt og nationalt. Kulturhuset afholder allerede koncerter med kunstnere, der repræsenterer smalle genre, særlig kunstnerisk kvalitet eller up-comming talenter, og kulturhuset ser deres koncertvirksomhed som et godt udgangspunk for en ansøgning til Statens Kunstfond.

Kulturhuset er allerede i dialog med andre kulturaktører i Skagen, med henblik på skabe nye rammer for koncertvirksomheden hele året rundt, og øvrige kulturaktører med henblik på at kvalificere og assistere med bandnavne og musiktiltag.

For at ansøge som netværks- og genrespillested skal ansøger have en kommunal medfinansiering. Idet Kulturhus Kappelborg allerede modtager kommunal driftsstøtte, er Kulturhus Kappelborg dette krav opfyldt, og en anbefaling fra Kultur- og Fritidsudvalget vil udelukkende være med det sigte at styrke ansøgningen.

Anbefalingen tages op på Kultur- og Fritidsudvalgets næste møde, på onsdag d. 29. september.

Der er ansøgningsfrist til Statens Kunstfond den 1 oktober 2021.