• Forside
  • Nyheder
  • Karstensens Skibsværft svarer på kritik af ny tørdok
30 juli, 2022 Nyheder

Karstensens Skibsværft svarer på kritik af ny tørdok

Fredag afholdte den Aalborgensiske rigmand Eigild Christensen sammen med Jens Stubkjær fra Skagen pressemøde omkring placeringen, samt udformningen af en ny tørdok med overbygning hos Karstensens Skibsværft.

Herunder kan du læse direktionen hos Karstensens Skibsværfts svar på den kritik og de løsningsforslag som Eigild Christensen og Jens Stubkjær bragte op på det føromtalte pressemøde:

Imødeset med spænding

Vi havde imødeset det pludseligt arrangerede pressemøde omkring protest, men også forslag på alternativer til placering af ny tørdok med overbygning på Karstensens Skibsværft, med spænding.

Desværre var der ikke noget nyt under solen, idet de foreslåede alternative placeringer allerede har været vurderet, og er endog også præsenteret i det omfattende materiale, som er offentligt fremlagt.

Vi er sikre på, at forslagene fra Eigild Christensen og Jens Stubkjær er fremsat i god mening, men de mangler en helt grundlæggende forståelse for produktionen på Karstensens Skibsværft. Værftet har 2 afdelinger: Reparation- og nybygning-, hver med egen ledelse og medarbejdere. Hver afdeling fungerer på vidt forskellige produktions- og logistikmæssige samt økonomiske præmisser. En ny dok skal være en del af reparationsafdelingen (REP), og kun undtagelsesvis anvendes til nybygninger.

Med dette in mente skal vi kortfattet forsøge at redegøre for, hvorfor de fremførte placeringer ikke er aktuelle:

Vers A – tidligere Danish Yachts område:

Dette område er i dag KS nybygningsafdeling (NYB), og er derfor i udgangspunkt ikke en aktuel placering. Den helt konkrete udfordring er, at NYBs produktionsapparat og velfærdsfaciliteter for nuværende er udnyttet tæt på maksimalt med op til 400 medarbejdere/leverandører dagligt.

Endvidere er der en geografisk/logistikmæssig udfordring, idet trafikken ind/ud fra NYB er begrænset af et snævert område. Det er med andre ord ikke muligt at øge bemandingen på dette område.

Vers B – Krydstogtkajen

Indledningsvis så gøres der opmærksom på, at området slet ikke er lagt ud til værftsdrift.

Selv i tilfælde at Skagen Havn skulle medgive en placering her, så vil den ikke være aktuel for KS, idet alle vore produktionsfaciliteter vil ligge alt for langt væk.

Vers C – Jollehavnen

Langt hen ad vejen er det samme argumenter som vi fremfører ovenfor imod placering på tidligere Danish Yachts område. Derudover vil der jo være en kæmpemæssig økonomisk udfordring ved at skulle flytte en hel jollehavn. Det er vanskeligt at se, hvem der skulle kunne bære den økonomiske byrde.

Vores konklusion var, og er altså fortsat, at en ny tørdok med overbygning skal placeres ved værftets nuværende reparationsafdeling, hvor vi i forvejen har hele det produktionsapparat, som er nødvendigt for at kunne servicere en ny dok.

Vi respekterer Eigild Christensen og Jens Stubkjærs ret til både at varetage egne interesser, og at have sine meninger om vores projekt. Men det er forkert, at skjule protesterne under dække af, at de har alternative løsninger.

Dette projekt blev fremlagt første gang for 5 år siden, og var også da i nabohøring. I mellemtiden har vi og vores rådgiver, Rambøll, brugt mange ressourcer på at dokumentere hele projektet yderligere.

Også de miljømæssige konsekvenser og tiltag er præsenteret i det fremlagte materiale. Faktisk er en af grundtankerne bag overbygningen jo at være endnu mere miljøbevidste.

Tilbage i April i år blev projektet gen-præsenteret af flere lokale og regionale medier, herunder også her på Skagen Nyt.

Der er altså ikke tale om et pludseligt sommerferie stunt fra hverken Frederikshavn Kommune eller vores side. Tværtimod har vi forsøgt at være mest mulige åbne, og vi har altid diskuteret og forklaret for de borgere, der har været interesserede i at høre herom.

Vi har ikke tidligere registreret nogen interesse fra Eigild Christensen og Jens Stubkjær.

Frederikshavns Kommunes politikere må naturligvis tage stilling til, om høringsperioden skal udvides. Vi har dog vanskeligt ved at se nogen nævneværdig grund til en sådan forlængelse.