• Forside
  • Erhverv
  • Karstensens Skibsværfts udvidelse rykker tættere på
28 april, 2022 Erhverv

Karstensens Skibsværfts udvidelse rykker tættere på

Arbejdet med denne udvidelse gik faktisk allerede i gang tilbage i 2017. Alligevel er myndighederne på området først nu nået til en eventuel godkendelse af planforslaget.

Der er nemlig delt bemyndigelse i denne sag. Trafikstyrelsen er myndighed for de dele af projektet, der er placeret på søterritoriet, mens Frederikshavn Kommune er myndighed på land.

Frederikshavn Kommune afholdte i samarbejde med det der dengang hed Trafik- og Byggestyrelsen afholdt foroffentlighedsfase og høring af de berørte myndigheder. Dette skete i perioden fra den 28. september til den 26. oktober 2017. Den 10.april 2018 besluttede Plan- og Miljøudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar at arbejde videre med planlægningen.

Siden da er der øjensynligt ikke sket alverden…

De forventede dimensioner på overdækningen af selve tørdokken er på 110m længde og 35m bredde.

Selve bygningen som skal huse tørdokken kommer til at måle 130 meter i længden, 45 meter i bredden og 35 meter i højden.

Den nye tørdok er planlagt til at ligge langs med Vestkajen på værftets nuværende areal og altså ud i det nuværende havnebassin.

Den nye tørdokbygning vil med sine 130x45x35 meter fylde en del i landskabet. Den vil kunne ses fra store dele af havnen og midtbyen. Til gengæld er den tegnet til at passe bedst muligt ind i landskabet og vil ikke mindst være med til at sikre jobs i Skagen mange år ud i fremtiden.

Såfremt at planforslaget godkendes byrådet på deres møde i Maj måned venter en 8 uger lang offentlig høring af projektet.