04 april, 2022 Nyheder

Hulsig-boerne sørger for ren natur

Snart springer træerne ud – og fastboende såvel som turister myldrer ud i naturen. Der skal de mødes af omgivelser, der ikke skæmmes af henkastet affald. Det er målet med den årlige indsamling af affald i og omkring Hulsig, 12 km syd for Skagen.

Det er Hulsig og Omegns Borgerforening, der står bag aktionen. Traditionen byder, at den finder sted Palmesøndag, som i år falder på den 10. april. Og den tradition bliver holdt i hævd, også i år.

”Alle gode mennesker som gerne vil holde naturen ren er velkomne til at deltage. Vi mødes ved forsamlingshuset på Kandestedvej palmesøndag kl. 10, hvor borgerforeningen er vært ved et morgenbord med kaffe, rundstykker og alt hvad dertil hører. Når vi har samlet kræfterne, bliver deltagerne sendt ud på en række forskellige ruter, udstyret med affaldsposer og ’grabbere’, som kommunen har stillet til rådighed”, siger Thorkild Lind, formand for Hulsigs borgerforening.

Indsamlingen af affald er en årligt tilbagevendende begivenhed. Hvert år er der store mængder affald i poserne efter aktionen, men til gengæld er Hulsig, Bunken klitplantage og grøfterne langs vejen til Kandestederne som blæst for dåser, flasker, plastikposer og andre genstande, som absolut ikke hører hjemme i naturen. I de seneste år har brugte mundbind udgjort en stor del af det indsamlede affald.

Borgerforeningens formand håber på stor opslutning til ”Hold Hulsig ren!” aktionen den 10. april.