02 april, 2023 Nyheder

Frederikshavn Gymnasium med flere ansøgere

På Frederikshavn Gymnasium er de glade for de nye søgetal til skoleåret 2023/24. Sidste år havde gymnasiet en pæn fremgang i antallet af ansøgere, og igen i år oplever gymnasiet en øget søgning.

Rektor Thomas Svane er da også en tilfreds mand i disse dage.

“Jeg tager det som er udtryk for, at de unge og deres forældre ved, at de på Frederikshavn Gymnasium er sikret et godt fagligt, men også socialt miljø med mange spændende aktiviteter hen over året.”

Thomas Svane fremhæver også de mange nye tiltag på Frederikshavn Gymnasium som medvirkende årsag til de flotte søgetal.

Nyt tilbud på hf med praktik indenfor sundheds- og velfærdsområdet, styrket samarbejde med kommunens virksomheder, fortsat udvikling af Maritim Student – nu med tilbud om ekstra fag på A-niveau – bedre støtte til elever med særlige behov, et konsekvent og aktivt arbejde med den grønne dagsorden, nye fitnesslokaler til alle elever og til sommer løftes sløret for et unikt tilbud til hele landsdelens musikinteresserede. Så der er på alle måder gang i udviklingen på det lokale gymnasium.

“Vi har fokus på at sikre, at alle vores elever bliver klædt godt på, når de skal videre i både livet og uddannelsessystemet og samtidig, at hverdagen på gymnasiet skal være både udfordrende og sjov. Derfor udvikler vi løbende på både de faglige og sociale muligheder.”

Thomas Svane, rektor

På spørgsmålet om, hvad det nye tiltag på musikområdet går ud på, vil Thomas Svane kun sige, at det er vildt spændende og giver klart bedre muligheder for musikinteresserede på gymnasiet såvel som i kommunen.