01 juli, 2022 Nyheder

Første æresmedlemmer i Hulsig Borgerforening

En nylig tilføjelse til vedtægterne i Hulsig og Omegns Borgerforening er nu blevet aktiveret for første gang.
Ændringen bemyndiger foreningens bestyrelse til at udnævne æresmedlemmer, der har “udført et særligt påskønnelsesværdigt arbejde for foreningen”.

Foreningens bestyrelse har besluttet at udnævne den tidligere formand Carsten Kristensen og hans hustru Birgit Bendtsen til livsvarige æresmedlemmer, som tak for mange års utrættelig indsats for foreningen.

Birgit og Carsten er fornyligt flyttet fra Hulsig til Frederikshavn, og er derfor ikke mere valgbare til bestyrelsen.
Carsten Kristensen har i en periode på 20 år været formand for borgerforeningen i den lille landsby. Birgit har ikke haft officielle hverv i foreningen – bortset fra tjansen som dirigent på den årlige generalforsamling – men både hun og Carsten har været drivende kræfter i en lang række arrangementer for foreningen.

Carsten har også været primus motor i den løbende udbygning og forbedring af forholdene i forsamlingshuset på Kandestedvej, som har dannet rammen om hundredevis af arrangementer i den aktive borgerforening, der har både fastboende og sommerhusejere som medlemmer.
Foreningen regner Ålbæk og Skagen til sit opland, og har adskillige medlemmer, der er bosat i disse forstæder til Hulsig.

Udnævnelsen af foreningens første æresmedlemmer blev fejret ved en lille ceremoni i forsamlingshuset, efter en våd omgang kondibingo, som var arrangeret af …. ja, hvem ellers … Carsten og Birgit!

At dømme efter de mange reaktioner på borgerforeningenbs Facebook-side er udnævnelsen faldet i god jord hos medlemmerne. Rigtig mange har skrevet og ønskert Birgit og Carsten tillykke, og takket dem for deres arbejde i foreningen.