• Forside
  • Erhverv
  • Fiskefartøjet Voyager er ambassadør for den fleksible landstrøm i Skagen
23 februar, 2022 Erhverv

Fiskefartøjet Voyager er ambassadør for den fleksible landstrøm i Skagen


Skagen Havn tilbyder nu erhvervsfartøjer et attraktivt alternativ i forhold til brug af dieselmotorer, mens de ligger ved kaj.

Powercon leverede tilbage i oktober 2021 det færdige landstrømsanlæg, som er det mest fleksible blandt havnene i Nordsøen, da det kan forsyne op til 10 fartøjer på samme tid, med individuel spænding og frekvens.

Fiskefartøjet ”Voyager” fra Nordirland var et af de første fartøjer til at benytte de nye faciliteter.

Økonomiske fordele

Ejeren af ”Voyager” Arnold Mccullough udtaler i forbindelse med brug af landstrømstilslutningen:

”Det er den samlede reducerede driftsøkonomi for fartøjet, der er hovedårsagen til at vi valgte at blive koblet på landstrøm. En fordel er også, at der er mindre service på skibets hjælpemotorer, da de jo ikke anvendes, når skibet er på landstrøm.”

Med omtanke på bæredygtighed

Arnold Mccullough er naturligvis også opmærksom på de miljømæssige fordele ved at benytte landstrøm. Om dette siger han:

”Det positive for miljøet i Skagen er, at både støjgener og luftforurening vil blive betydeligt mindre – det samme gælder CO2 aftrykket.”

Hvad betyder det egentligt for miljøet?

Udregninger viser at man, ved at bruge landstrøm i stedet for fiskefartøjets dieselmotorer har sparet 8.750 kilo CO2 og 1.120 kilo NOx (forurening) i løbet af de 51 dage, hvor Voyager var tilkoblet landstrøm. Den samlede besparelse svarer til at en benzinbil kører 67.830 kilometer – eller 1,5 gang rundt om jorden.

Ved Skagen Havn er man glad for at landstrømsinvesteringen er blevet taget godt imod af fiskerierhvervet og direktør Willy B. Hansen udtaler:

”Vi er et skridt videre på vejen, i forhold til Skagen Havns og brancheorganisationen Danske Havnes ambition om at være CO2-neutrale i 2030. Havnen ønsker at være en del af løsningen på grøn omstilling i den maritime sektor, og vi ser frem til at kunne udvikle yderligere landstrømsanlæg og servicere endnu flere fartøjer med landstrøm fremover.”

Fakta om landstrømsanlægget:

  • Anlægskapacitet 4 MW 
  • Max. op til 1400 ampere ved 400 – 690 Volt pr. tilkoblet fartøj
  • 5 kajtavler med hver 2 strømudtag
  • Bygget efter IEC 80005-3 landstrømsstandarden
  • Kan anvendes af offshore fartøjer, større fiskefartøjer og fragtskibe