08 april, 2024 Erhverv

FF Koncernen realiserer igen i år et flot resultat

FF Koncernen kan for andet år i træk meddele, at den har leveret et flot resultat. Hvor 2022 lød på et overskud på 131 mio. kr. efter skat, lyder overskuddet for 2023 på 217 mio. kr. efter skat.

Fiskemel og fiskeolieproducenten FF Skagen modtog i 2023 457.000 ton råvarer, hvilket er den største mængde råvarer, fabrikken i Skagen har kørt igennem i mange år. Sildedelen af koncernen, Scandic Pelagic, modtog 88.000 ton råvarer.

”Vi er rigtig glade for det flotte resultat. Et resultat der igen i år er skabt i en kombination af gunstige markedsvilkår og dygtige medarbejdere. Markederne for fiskemel og fiskeolie har været gunstige, hvilket har givet os mulighed for at give leverandørerne historisk høje priser for deres fisk, således at alle har kunnet være godt tilpasse.”

Johannes Palsson, CEO i FF Koncernen

CFO i FF Koncernen og anden halvdel af direktionen, Lars Leer, er ligeledes godt tilfreds med årets resultat.

”På trods af faldende, men fortsat høje omkostninger til energi og stigende renter er det lykkes at styre koncernen sikkert igennem de forskellige udfordringer.

2023 har som tidligere nævnt været præget af særligt gunstige markedsvilkår for fiskemel og fiskeolie, og vi forventer derfor ikke et resultat på samme niveau i det kommende år.”

Lars Leer, CFO i FF Koncernen

Positive forventninger til 2024

Overordnet set er FF Koncernen også kommet godt fra start i 2024.

”På råvaresiden er vi foran budget, både i FF Skagen og Scandic Pelagic, og det er vi meget tilfredse med. Det er altid godt med en god start.”

Johannes Palsson, CEO i FF Koncernen