• Forside
  • Nyheder
  • Får Frederikshavn Kommune den tilsigtede fordel af Destination Nord konstruktionen
15 maj, 2022 Nyheder

Får Frederikshavn Kommune den tilsigtede fordel af Destination Nord konstruktionen

På onsdag er der atter byrådsmøde og her bringer Venstres byrådsgruppe et helt centralt spørgsmål op indenfor kommunens turismepolitik – Læs med herunder:

På det seneste byrådsmøde benyttede Venstre spørgetiden til at spørge ind til, hvorfor ingen i kommunen bliver orienteret/taget med på råd om de tiltag, som foretages i Destination Nords regi, når kommunen supporterer konstruktionen med mere end 5 mio. årligt?

Helt konkret drejer det sig om, at ”Destination Nord” optræder i flere konstruktioner, som Frederikshavn Kommune, efter Venstres mening, ikke er delagtiggjort i.

Spørgsmålet er aktuelt, fordi Aalborg Turistforening skifter navn til Turistforeningen for Destination Nord, og således bliver en central turismeaktør, gennem deres selskab Destination Nord og Partners A/S.

Det synes Venstres byrådsgruppe er yderst besynderligt, idet flertallet i byrådet i 2020 netop valgte at stoppe støtten til Frederikshavn Kommunes egen turistforening Turisthus Nord (i dag Toppen af Danmark), men det var vel næppe for at lade Aalborg Turistforening overtage den samme rolle?

Borgmester Birgit S. Hansen meddelte til spørgsmålet, at hun ikke kendte til omtalte ændring, men lovede at byrådet ville få en skriftlig redegørelse omkring konstruktionen.

Denne redegørelse er modtaget samtidig med deadline for punkter til byrådet, og da redegørelsen ikke besvarer de stillede spørgsmål, vælger Venstre nu at følge borgmesterens opfordring til at sætte sagen på byrådets dagsorden.

For at ridse situationen op kommer her nogle af de ting, borgmesteren svarede med, på det seneste byrådsmøde:

Borgmesteren pegede på, at vi alene støtter selve Destination Nord med vores godt 5 mio./årligt, men at dette selskab ikke må blande kommunale midler (kommunalfuldmagten) med kommercielle midler og interesser mv., og derfor har Destination Nord konstrueret et selskab under Aalborg Turistforening (nu Turistforeningen for Destination Nord), som hedder Destination Nord og Partners A/S, og det er her, at man bl.a. indgår samarbejder og partnerskabsprogrammer med private virksomheder.

Borgmesteren understregede flere gange, at der er ”vandtætte skotter” mellem selskaberne, men det forekommer i den forbindelse underligt, at der ikke er ansat folk i Destination Nord & Partners A/S, bortset fra direktøren, såfremt dette selskab skal stå bag samarbejder og partnerskaber med private virksomheder.

Ifølge deres (Destination Nord, red) netop aflagte regnskab er deres aktiviteter ”at markedsføre og produktudvikle Nordjylland som turist- og kongresdestination samt at udføre indtægtsdækket turistmæssig service!”. Man må formode, at disse opgaver løses i Destination Nord, i øvrigt med samme direktør i begge selskaber.

I forbindelse med aftalepapiret ved etablering af Destination Nord i 2020 står der om ”Det strategiske ståsted” bl.a.: ”At kommunerne ønsker at etablere et selskab, som er kreativt, innovativt og dygtigt, når det gælder om at udvikle projektinitiativer samt ansøge, vinde og forvalte nationale og internationale projektmidler!” Er det ikke netop det som nu optræder under Aalborg Turistforening/Turistforeningen i foreningens selskab ”Destination Nord og Partners A/S”?

Kan det forsvares, at der er ”vandtætte skotter” mellem disse konstruktioner, herunder at et selskab uden personale kan udføre de nævnte aktiviteter?

Uanset politisk uenighed om kommunens turismepolitik vil Venstre til slut henlede opmærksomheden på, at aftalen med Destination Nord kan opsiges inden udgangen af 2022 med virkning fra 31.12.2023.

Venstre lægger derfor op til, at der inden sommerferien bliver nedsat en tværpolitisk gruppe med deltagelse af alle partier, som skal arbejde med kommunens fremtidige turismepolitik, herunder om kommunen har valgt den rigtige løsning/det rigtige destinationsselskab, eller om der skal undersøges andre alternativer.