• Forside
  • Erhverv
  • ErhvervsNyt: Store forskelle på ordrebøgerne i bygge- oganlægsbranchen
28 marts, 2023 Erhverv

ErhvervsNyt: Store forskelle på ordrebøgerne i bygge- oganlægsbranchen

Velkommen til en ny udgave af ErhvervsNyt, hvor vi i samarbejde med Sydbank blandt andet ser nærmere på ordrebøgerne i bygge- og anlægsbranchen.

Temperaturmåling peger på et lidt højere humør i erhvervslivet

Danmarks Statistik har offentliggjort nye tal for de sammensatte konjunkturbarometre, der månedligt tager temperaturen på dansk erhvervsliv.

Den nye temperaturmåling tegner overordnet set et billede af, at humøret er blevet en smule højere i dansk erhvervsliv, om end niveauet ikke er prangende i et historisk perspektiv.

Det er især i detailhandlen, at humøret har taget et nyk op den seneste måned. Det bedre humør hos detailvirksomhederne skyldes især et hop i forventningerne til omsætningsudviklingen i de kommende måneder.


Humøret hos servicevirksomhederne har befundet sig på et nogenlunde stabilt niveau de seneste måneder, hvilket vidner om, at en del virksomheder i 
serviceerhvervene fortsat er begunstiget af en fornuftig efterspørgsel. Det kommer også til udtryk ved, at 28 procent af servicevirksomhederne melder om mangel på arbejdskraft.

I industrien har humøret også befundet sig på et nogenlunde stabilt leje de seneste måneder. Der er dog tale om et lavere niveau end for et år siden, hvilket afspejler, at industriens ordrebøger samlet set ikke er helt så tykke som tidligere.

I bygge- og anlægsbranchen har humøret ligeledes befundet sig på et stabilt niveau de seneste måneder. Der er dog forskel på, hvordan ordrebøgerne ser ud i byggeriets underbrancher, hvilket vi ser nærmere på herunder.

Store forskelle på ordrebøgerne i bygge- og anlægsbranchen

Danmarks Statistik spørger i de månedlige temperaturmålinger i dansk erhvervsliv ind til virksomhedernes aktuelle vurdering af ordrebeholdningen.

Den seneste temperaturmåling viser, at 74 procent af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen på nuværende tidspunkt ser deres ordrebeholdning som ’tilstrækkelig’ eller ’mere end tilstrækkelig’. De resterende 26 procent af virksomhederne ser deres ordrebeholdning som ’ikke tilstrækkelig’.

Dykker vi længere ned i tallene, kan vi dog se, at de overordnede tal dækker over markante forskelle på tværs af bygge- og anlægsbranchen.

Tallene indikerer således, at de tykkeste ordrebøger skal findes hos landets el-installatører, da her er 92 procent af virksomhederne, der angiver deres ordrebog som værende tilstrækkelig eller mere end tilstrækkelig. Kun otte procent af el-installatørerne vurderer, at deres ordrebog ikke er tilstrækkelig.

Hos anlægsentreprenørerne ser ordrebøgerne også ganske fornuftige ud, idet det her er 85 procent af virksomhederne, der ser ordrebeholdningen som værende tilstrækkelig eller mere end tilstrækkelig. De tykke ordrebøger kommer i øvrigt også til udtryk ved, at det aktuelt er 50 procent af anlægsentreprenørerne, der melder om mangel på arbejdskraft.

I den omvendte ende af skalaen finder vi landets murerforretninger, hvor 36 procent vurderer, at deres ordrebeholdning ikke ser tilstrækkelig ud på nuværende tidspunkt.

Ny puljeåbning under SMV:Digital i april

Den 12. april åbner en ny tilskudspulje under virksomhedsprogrammet SMV:Digital.

Med denne pulje er det muligt for SMV’er med op til 249 ansatte at søge om et tilskud på 50.000 kroner, der kan anvendes til køb af rådgivning i forbindelse med et digitalt projekt.

Du kan læse mere om puljen og ansøgningsprocessen på smvdigital.dk.

Her kan du i øvrigt se vores seneste oversigt over støtte- og tilskudsordninger for SMV’er.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank og Skagen Nyt finder troværdige. Sydbank og Skagen Nyt påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank og Skagen Nyt fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden Sydbanks udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.