08 december, 2022 Erhverv

ErhvervsNyt: Salget af byggegrunde falder kraftigt

Velkommen til denne uges ErhvervsNyt, hvor vi blandt andet ser nærmere på salget af byggegrunde, ligesom vi runder den aktuelle temperatur i dansk erhvervsliv.

Stort fald i salget af byggegrunde

‘Danskernes interesse for nybyggeri er faldet kraft de seneste måneder. Det tydeliggør en ny opgørelse fra Boligsiden.”

I årets første ti måneder er der solgt 1.350 helårsgrunde i Danmark, hvilket er 58 procent færre, end der blev solgt i samme periode sidste år.

Med til historien hører selvfølgelig, at interessen for byggegrunde var ekstraordinær stor sidste år, men også hvis vi sammenligner med perioden op til coronapandemien er der tale om et meget lavt niveau.

Det faldende salg af byggegrunde afspejler formentlig, at stigende renter og høje materialepriser har gjort mange danskere mere tilbageholdende med at sætte gang i nybyggeri.

Danske virksomheder ser lidt mere optimistisk på fremtiden

Danmarks Statistik har offentliggjort nye tal for de såkaldte konjunkturbarometre, der månedligt tager temperaturen på dansk erhvervsliv.

Den samlede erhvervstillidsindikator steg en smule i november, hvilket indikerer, at de danske virksomheder samlet set er blevet lidt mere optimistiske.

Dykker vi længere ned i tallene, er der dog tydelige temperaturforskelle på tværs af erhvervslivet.

Det er fortsat i servicesektoren, at der er mest optimisme at spore. Det afspejler, at mange danskere i kølvandet på coronapandemien har haft et opsparet behov for at bruge penge på restaurantbesøg, hotelophold og rejser.

Derfor er den største udfordring for mange servicevirksomheder også fortsat, at de har svært ved at finde tilstrækkeligt med medarbejdere. På tværs af sektoren er det således 38 procent af virksomhederne, der svarer, at de er ramt af mangel på medarbejdere.

Flere servicevirksomheder er dog også begyndt at melde om tegn på svigtende efterspørgsel. Det gælder blandt andet hos landets rejsebureauer, hvor 57 procent af virksomhederne melder om mangel på efterspørgsel.

I detailhandlen er humøret faldet mærkbart de seneste måneder, og november var ingen undtagelse. Mange detailbutikker kan tydeligt mærke, at den skyhøje inflation har gjort forbrugerne mere tilbageholdende.

Samtidig viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at detailhandlens lagre var store op til Black Friday. Det er således 51 procent af virksomhederne i detailhandlen, der vurderer, at de har for mange varer på lager, hvilket er et rekordhøjt niveau.

I bygge- og anlægsbranchen ser humøret ud til at have stabiliseret sig lidt de seneste måneder, om end det ikke sker på et højt niveau. Det er dog forskelligt, hvordan efterspørgslen udvikler sig på tværs af branchen.

Mens nybyggeriet ser ud til at bremse kraftigt op, skaber de høje energipriser et stort behov for energirenoveringer, som mange virksomheder i branchen nyder godt af. En del bygge- og anlægsvirksomheder er ligeledes positivt påvirket af større anlægsprojekter.

I industrien har maskinerne snurret hurtigt de seneste par år, men de seneste måneder er humøret faldet lidt. Det afspejler blandt andet, at ordrebøgerne er begyndt at skrumpe lidt hos flere industrivirksomheder.

Store dele af industrien har været ramt af forsyningsudfordringer, men nu er presset på de internationale forsyningskæder begyndt at lette, hvilket også afspejler sig i voksende lagerbeholdninger hos flere industrivirksomheder.

Ny oversigt over støtte- og tilskudsordninger for SMV’er

Vi har udarbejdet en ny oversigt over støtte- og tilskudsordninger for SMV’er.

I oversigten indgår blandt andet en række tilskudsordninger under virksomhedsprogrammet SMV:Digital, der er sat i verden for at styrke digitaliseringen blandt SMV’erne.

Det er også værd at fremhæve Erhvervspuljen, hvor det er muligt at søge om tilskud på op til 112 millioner kroner til energisparetiltag.

I vores oversigt indgår ligeledes en række tilskudspuljer målrettet virksomheder, der har været negativt påvirket af Brexit.

Du kan se oversigten over støtte- og tilskudsordninger her.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.