• Forside
  • Erhverv
  • ErhvervsNyt: Detailsalget stiger efter flere måneder med fald
01 marts, 2023 Erhverv

ErhvervsNyt: Detailsalget stiger efter flere måneder med fald

Velkommen til denne uges udgave af ErhvervsNyt som bliver tilvejebragt i samarbejde med Sydbank. I denne uge ser vi blandt andet nærmere på udviklingen i det danske detailsalg.

Detailsalget steg i januar

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det danske detailsalg steg med 2,3 procent i januar i forhold til december, når der korrigeres for prisudviklingen og normale sæsonudsving.

Den største stigning i detailsalget var indenfor ’fødevarer og andre dagligvarer’, der steg med 3,1 procent i årets første måned.

Varekategorien ’beklædningen mv.’ steg med 2,6 procent i januar, mens salget af ’andre forbrugsvarer’ steg med 1,5 procent.

Stigningen i detailsalget i årets første måned kommer efter en faldende tendens igennem 2022, hvor forbrugernes købekraft blev udhulet af den høje inflation.

Inflationen er dog på vej ned, og nye tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugertilliden steg en smule i februar. Dermed er forbrugertilliden steget fire måneder i træk. Det er en positiv udvikling, om end forbrugernes humør i et historisk perspektiv fortsat befinder sig på et meget lavt niveau.

Ny oversigt over støtte- og tilskudsordninger for SMV’er

Vi har netop sendt en ny oversigt over støtte- og tilskudsordninger for SMV’er på gaden.

Den nye oversigt indeholder blandt andet en række muligheder for tilskud til digitalisering, ligesom der er flere puljer målrettet vækst og udvikling.

Det er også værd at fremhæve, at der netop er åbnet en ny pulje, CO2Puljen, hvor det er muligt at søge om et tilskud på op til 75.000 kroner til udgifter relateret til dokumentation af virksomhedens CO2-udledning.

Hele oversigten over støtte- og tilskudsordninger kan læses her.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.