• Forside
  • Erhverv
  • ErhvervsNyt: Bilbranchens salg er fortsat ramt af forsyningsudfordringer
19 oktober, 2022 Erhverv

ErhvervsNyt: Bilbranchens salg er fortsat ramt af forsyningsudfordringer

Velkommen til denne uges ErhvervsNyt, hvor vi sammen med Sydbank blandt andet ser nærmere på den seneste udvikling i salget af personbiler.

Lidt flere nyregistrerede biler på vejene

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i september blev registreret 13.200 nye personbiler, når der korrigeres for sæsonudsving.

Dermed blev der registreret 9,7 procent flere personbiler i september end i måneden forinden, mens der i tredje kvartal samlet set er blevet registreret 4,3 procent flere personbiler end i årets andet kvartal.

På trods af den seneste fremgang er der fortsat tale om meget få nyregistreringer i et historisk perspektiv. I årets første ni måneder er der således blevet registreret 107.400 nye personbiler, hvilket er det laveste niveau siden 2009.

Det er især bilproducenternes udfordringer med at producere og levere nye biler, der har lagt en dæmper på nyregistreringerne.

Mange danske bilforhandlere melder fortsat om store udfordringer med at få leveret biler. Når vi kigger ind i det kommende år, er der dog ingen tvivl om, at udviklingen i forbrugernes købelyst kommer til at få afgørende betydning for bilsalget.

Den tårnhøje inflation og rekordlave forbrugertillid peger i hvert fald i retning af, at forbrugerne vil blive mere tilbageholdende med at købe nye biler.

Tiltagende modvind på eksportmarkederne

Den samlede eksport af varer og tjenester steg i august med 2,7 procent til 175 milliarder kroner. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Den seneste stigning i eksporten skyldes især en stigning i eksporten af tjenester, hvor navnlig søtransport trækker tallene op. Derudover bør det bemærkes, at eksporten er opgjort i løbende priser, hvilket betyder, at stigende priser formentlig er med til at trække eksporttallene op.

Mens eksporten af både varer og tjenester er steget kraftigt det seneste år, er der udsigt til mere modvind på eksportmarkederne i de kommende måneder.

Det er i hvert fald den indikation, som vi får fra Sydbanks SMVeksportbarometer, der månedligt tager temperaturen på SMV’ernes største eksportmarkeder.

Vores SMVeksportbarometer er således i september faldet til 48,7 fra 49,7 i august. Dermed er det anden måned i streg, at Sydbanks SMVeksportbarometer peger på faldende aktivitet på SMV’ernes største eksportmarkeder.

SMVeksportbarometeret er nemlig beregnet på baggrund af de såkaldte PMI-indeks, hvor 50 markerer skillelinjen mellem fremgang og tilbagegang.

Det seneste fald i Sydbanks SMVeksportbarometer afspejler en bredt funderet nedgang i aktivitetsniveauet på tværs af SMV’ernes største eksportmarkeder.

De mest tydelige tegn på en økonomisk opbremsning finder vi dog i Tyskland, der aftager knap 20 procent af SMV’ernes samlede vareeksport, hvilket gør landet til det vigtigste eksportmarked for SMV’erne.

Det tyske PMI-tal for fremstillingsindustrien er således faldet fra 49,1 i august til 47,8 i september, hvilket er det laveste niveau i 27 måneder. Faldet skyldes især, at ordrerne nu tikker ind hos de tyske industrivirksomheder i et noget langsommere tempo, end de gjorde for blot et år siden.

Du kan læse mere om den seneste udvikling i Sydbanks SMVeksportbarometer her.

Prisen på naturgas falder mærkbart

De seneste uger er prisen på naturgas faldet, så den europæiske referencepris, TTF, ny lyder på under 150 euro pr. MWh. Det svarer til mere end en halvering fra pristoppen i slutningen af august.

Prisfaldet skyldes blandt andet, at de europæiske gaslagre – hjulpet godt på vej af importeret LNG-gas – er blevet fyldt hurtigt op i løbet af de seneste måneder. Samlet er de europæiske gaslagre nu fyldt mere end 90 procent op, hvilket er langt mere end på samme tid sidste år.

De høje naturgaspriser har allerede fået mange virksomheder til at gå i gang med at skifte fra naturgas til andre energikilder. Det tydeliggør en ny undersøgelse foretaget af Dansk Industri (DI).

Blandt de 242 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen og har gas som energiinput, er knap en tredjedel i gang med at etablere alternativ energiforsyning. 45 procent af de virksomheder, som dropper gas som energikilde går helt eller delvist over til el, mens 37 procent går helt eller delvist over til olie og 27 procent til helt eller delvist til fjernvarme.

I denne analyse fra Sydbanks Makroanalyse kan du i øvrigt læse mere om udviklingen i elprisen.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation. Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.