• Forside
  • Nyheder
  • Energiø mellem Tversted Plantage og Aalbæk Klitplantage kan være på vej
22 november, 2022 Nyheder

Energiø mellem Tversted Plantage og Aalbæk Klitplantage kan være på vej

769 Hektar er i spil som mulig ny “energiø”

Lytter man til vandrørene, så forlyder det, at stærke kræfter arbejder på at etablere en ”energiø” på land mellem Tversted Plantage og Aalbæk Klitplantage.

Inden folketingsvalget satte Indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen(S) Bolig- og Planstyrelsen til at lokalisere arealer, der er egnede til ”energiøer” på land. På den baggrund har styrelsens lokaliseret et område på 769 Ha mellem Tversted Plantage og Aalbæk Klitplantage.

Statens screening for energioe paa land mellem Tversted og Aalbaek

Men det er ikke kun staten, der er opmærksomme på mulighederne det udpegede område. Storentreprenøren Svend Aage Christensen ejer Gaardbo Gaard, hvis jordtilliggende udgør en størstedelen af det udpegede areal. Den 11.10.2022 stiftede et af Svend Aage Christensens selskaber virksomheden Gaardbogaard Windpark ApS sammen med energigiganten European Energy.

European energy og SAC bud paa energioe paa land mellem Tversted og Aalbaek

Af en kortskitse som Bolig- og planstyrelsen har forelagt Hjørring kommune, fremgår det at ”en virksomhed” har indmeldt et område til opførsel af vindmøller og eventuelt solceller på Gaardbogaards jordtilliggende. Mon ikke der er tale om Gaardbogaard Windpark ApS?

Det bliver spændende at følge den videre udvikling. Af et mødereferat fremgår det, at Hjørring kommune er lettere skeptisk i forhold til projektet, fordi ejerskabet er koncentreret på en snæver kreds. Men hvis Bolig- og Planstyrelsen ender med at finde området egnet til opførsel af en ”landfast energiø”, må man formentlig indstille sig på, at hverken Hjørring- eller Frederikshavn kommune ikke får alverden, at skulle have sagt, da rammerne for planlægningen alt andet lige vil blive fastlagt i et såkaldt landsplandirektiv.

Kilde: Nordsøposten