• Forside
  • Erhverv
  • Destination NORD og Toppen af Danmark i nyt stærkt samarbejde
27 juli, 2023 Erhverv

Destination NORD og Toppen af Danmark i nyt stærkt samarbejde

Destination NORD og Toppen af Danmark indgår samarbejdsaftale med skarpt fokus på at styrke samarbejdet på markedsføring, PR-indsatser, events og turistservice.

Midt i højsæsonen giver Destination NORD og Toppen af Danmark håndslag på at styrke samarbejdet mellem de to turistorganisationer fremadvendt.

I samarbejdsaftalen der løber frem til udgangen af 2024, er der bl.a. fokus på at udnytte hinandens styrker og samarbejde omkring den omfattende Presse- og PR-indsats med et rekordhøjt antal pressebesøg, hvoraf en del har fokus på Skagen. Der etableres også et stærkere samarbejde omkring markedsføring.

Hvor Destination NORD har det overordnede ansvar for markedsføringen af hele destinationen nationalt som internationalt, giver samarbejdet mulighed for at Toppen af Danmark kan koble sig på et mere operationelt niveau:

”Tiden er moden nu for at styrke samarbejdet. Vi står i en hård konkurrencesituation og vi har behov for alle stærke kræfter til at trække gæster til vores del af Danmark uanset hvor gæsterne måtte komme fra. Det handler om at vi udnytter hinandens fordele og styrker til det vi er sat i verden for, nemlig at skabe vækst og bæredygtig turisme i vores område. Tiden kalder på samarbejde og fælles indsatser på bl.a. markedsføring og events og ikke det modsatte.”

Adm. Direktør Tonny S. Thorup, Destination NORD

Foruden samarbejde omkring markedsføringskampagner og håndtering af et stærkt stigende antal PR- og pressebesøg, bl.a. afledt af en ny rute fra Aalborg Lufthavn til New York, vil der også være fokus på events og turistservice.

Aftalen indebærer at der i højere grad laves fælles indhold til digitale kanaler og hjemmesider, så ressourcer og udgifter til forskellige tiltag optimeres.

Toppen af Danmark afholder og markedsfører flere events, som der nu bliver et stærkere samarbejde omkring. Der kan optimeres på ressourcer og skabes fælles tiltag og markedsføring, som styrker vores område og erhverv lokalt:

”Jeg er meget glad for denne aftale, som gør det nemmere for vores erhverv og aktører at navigere i. Vi har brug for at stå stærkere i den hårde konkurrence og derfor er det ekstremt positivt at vi i højere grad samler kræfterne.”

Interim Direktør Lene Kappelborg fra Toppen af Danmark

”Nu handler det om at vi skal tættere på hinanden. Vi sætter vores medarbejdere sammen over de kommende uger og måneder og så kommer der et samarbejde og en mere effektiv indsats ud af det, til fælles gavn”, slutter de to direktører.