18 december, 2021 Erhverv

Buddy Holly Skagen idømt bøde på 28.000 kroner

Fredag kom det frem at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udstedt en række bøder til ialt 18 diskoteker – Heraf altså også Buddy Holly her i Skagen.

Bøderegnen kommer ovenpå afsløringen af et fælles indkøbsselskab, NOX Network, hvor de 18 diskoteker er gået sammen om indkøb til diskotekerne.

Fællesskabet stopper dog ikke her, for den egentlige grund til bøderegnen skal findes i, at netværkets medlemmer har indgået aftaler med hinanden om ikke at åbne filialer i hinandena byer eller i en radius af 20 kilometer deraf.

De 18 diskoteker er således idømt bøder for karteldannelse.

Slipper billigt grundet Covid-19

Bøderne er udregnet efter sidste års regnskaber, som grundet Covid-19 desværre var alt andet end prangende.

Det kommer dog de involverede diskoteker til gode, da bøden i denne sag maksimalt må udgøre 10% af virksomhedens samlede omsætning i det foregående år.

Buddy Holly Skagen skal som tidligere nævnt betale en bøde på 28.000 kr. Mens at indkøbsselskabet NOX Networks må af med 62.000 kr.

indkøbsnetværket har eksisteret i omkring 16 år og Buddy Holly Skagen har været med i omtrent lige så lang tid.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver desuden at der er flere virksomheder med i indkøbsnetværket, men at det på nuværende tidspunkt kun er de 18 af sagerne der er afsluttet.

De understreger desuden at de involverede virksomheder, herunder Buddy Holly her i Skagen, har været yderst samarbejdsvillig og at de selv har hjulpet styrelsen med at komme til bunds i sagen. Dette var også en formildende omstændighed som efter sigende skulle have påvirket bødernes størrelser.