• Forside
  • Nyheder
  • Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro bliver til virkelighed – mangler kun de sidste detaljer
29 september, 2023 Nyheder

Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro bliver til virkelighed – mangler kun de sidste detaljer

De sidste detaljer i forhold til Frederikshavn Kommune er ved at falde på plads og tilsvarende lidt detaljer ved en af de fonde, hvor der er søgt midler. Derefter kan der snart hamres pæle i yderhavnen til den nye bro og byggeriet af saunahuset, som bygges på land, kan også gå i gang.

Seneste nye er, at Jyske Banks Almennyttige Fond har givet tilsagn om 30.000 kr. Derfor mangler der nu kun ”håndører”, som vi må forsøge at skaffe blandt lokale virksomheder.

I forhold til skitseprojektet bliver det endelig projekt opgraderet på forskellige måder:

  1. En af betingelserne fra kommunen er, at saunahuset skal kunne flyttes når arbejdet med en planlagt havneudvidelse igangsættes. Dette er noget, der ikke forventes realiseret indenfor de næste 10 år, men kravet skal selvfølgelig honoreres. Det kan være at huset skal flyttes 2 gange; først på land og senere til en endelig placering efter havneudvidelsen. Vi er blevet vejledt om, at en konstruktion i metal vil være mere holdbar, både i forhold til at kunne flyttes, men også i forhold til at kunne holde i det barske miljø, som den står i. Udover holdbarheden vil også tætheden være bedre og en yderligere, meget væsentlig detalje er, at der er optimale muligheder for, i en stålkonstruktion, at lave dræn i isoleringsdelen, så kondensproblemer undgås.
  2. I forhold til en vugge-til-grav-vurdering er stål også en bedre løsning. Hvis huset fx om 50 år skrottes, vil stålet umiddelbart kunne genbruges, mens træ der har stået i det miljø så længe, ikke vil have nogen værdi og derfor skal leveres til deponi.
  3. Huset er blevet vendt, så længden vender ud mod havet og havneindsejlingen, hvorved udsigten fra saunaen bliver endnu bedre. Samtidig hermed bliver broen tilsvarende bredere, hvilket øger dens anvendelighed.
  4. Konstruktionen bliver med fladt tag og trappe op til taget. Langs tagets kant monteres gelænder hele vejen rundt. De som ikke ønsker sauna/bad kan derved også få en oplevelse ud af det. Udsigten vil være helt fra Skagen til Frederikshavn. Der bliver sat et bord/bænke-sæt derop, så ophold også er muligt (det blæser ikke altid i Nordjylland). Og de unge vovehalse kan springe i vandet deroppe fra via en låge i gelænderet. Dybden i vandet er tilstrækkelig til det.Der kommer også bord/bænke-sæt på broen og på sydsiden af huset en bænk i hele husets bredde.
  5. Under trappen til taget bliver teknikrum. Yderligere en opgradering så det ikke tager plads fra omklædningsrummet.
  6. Huset er med 2 store koøjer på 2 sider og tag med gelænder og bro i træ giver samlet set et mere maritimt look en oplægget i skitseprojektet.På østsiden, hvor panoramavinduerne er, bliver der en afsats, så man nemt kan komme til at vaske ruderne. De skal formentlig vaskes mindst et par gange om måneden i det miljø! – Det bliver der en turnusordning mellem medlemmerne på at klare, ligesom udluftning, aftørring og lukning af saunaen bliver det.
  7. På østsiden, hvor panoramavinduerne er, bliver der en afsats, så man nemt kan komme til at vaske ruderne. De skal formentlig vaskes mindst et par gange om måneden i det miljø! – Det bliver der en turnusordning mellem medlemmerne på at klare, ligesom udluftning, aftørring og lukning af saunaen bliver det.

Det bliver Ålbæk Værft som skal stå for hele opgaven. De vil skulle bruge under-entreprenører til at banke pælene i havbunden samt til VVS- og elarbejde. Men ellers står de for hele. konstruktionen inkl. interiør og har ansvar for alle delopgaver. Det er en stor fordel for en frivillig forening som vores, at vi på den måde har en totalentreprise og ikke selv skal have kontakt til en mængde leverandører. Værftet er vant til at håndterer eksterne leverandører som fx elektrikere og VVS’ere. Én fra styregruppen, Carl-Christian Nørgaard, er foreningens projektleder overfor værftet.

Bliv medlem

I løbet af oktober indkaldes til en generalforsamling, hvor man kan blive medlem og få adgang til saunaen flere gange om ugen, hele året.

Formentlig bliver der her hos os – som man ser det i alle vinterbadeklubber over hele landet – større interesse end der er plads til. Og dermed venteliste.

De, som allerede har tegnet støttemedlemsskab, står naturligvis forrest i køen til egentlig medlemskab. Man kan stadig nå at lave et støttemedlemsskab: Indbetalt kr. 100 for indmeldelse og kr. 200 i støttebeløb. Begge dele fratrækkes ved tegning af egentlig kontingent.

De 300 kr. indbetales på Mobilepay eller overførsel til foreningens konto:

Mobilepay: 600228 (husk navn og mobilnr i beskedfeltet)

Bankkonto:9070-1632657281

HUSK at oplyse navn og adresse ved indbetaling!

Kilde: Ålbæk Havnebad og aktivitetsbro