• Forside
  • Nyheder
  • Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro bliver nu en realitet
17 oktober, 2023 Nyheder

Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro bliver nu en realitet

Det er nu sikkert og vist – Ålbæk Havnebad & Aktivitetsbro er en realitet og foreningen afholder derfor generalforsamling på lørdag d. 21. oktober

Det nu 3 år gamle projekt, der blev til i efteråret 2020, når nu et nyt højdepunkt: Mulighed for medlemskab af foreningen, da byggeriet snart går i gang.

I marts 2021 blev der efter en del forarbejde dannet en forening, som alene bestod af og blev drevet af den styregruppe, som var initiativtagere til projektet. Nu er det i mellemtiden kommet så langt, at det er tid at invitere interesserede ind i (sauna)varmen i foreningen.

Det har taget sin tid at få alle formalia på plads men ved fælles hjælp er gruppen nu nået i mål med etableringen:

  • Aftale med kommunen om anvist placering –
  • Godkendelse fra kystdirektoratet
  • 100 % finansiering

Næste punkt er generalforsamling af den forening, som skal sikre driften af havnebadet fremover. Her inviterer styregruppen alle interesserede til at troppe op – Lørdag d. 21. oktober kl. 16.00 på Aalbæk Badehotel.

Foreningen bliver med helårsaktivitet. Ikke kun en vinterbadeklub.

Fra styregruppens side er man sikre på, at man kan få en stabil drift med et godt økonomisk tilskud ved at tilbyde de mange tusinde sommerturister i Ålbækområdet en saunatur med tilhørende saltvandsdyp. Hvis man sammenligner med vinterbadeklubber, har de alle sammen venteliste. Derfor, opfordres interesserede til allerede nu at tegne et støttemedlemsskab, da de som har det, vil være forrest i køen til et egentligt medlemskab.

For at komme ”først i køen” til et egentligt medlemskab har en hel del allerede tegnet et støttemedlemsskab som koster 100,- i indmeldelse og 200,- i støtte = 300.

Beløbet vil blive fratrukket det egentlige medlemskab, som forventes at være 650,- årligt. Det kan dog ikke siges bestemt endnu, da generalforsamlingen skal vedtage beløbet for årskontingentet.

Man kan selvfølgelig også tegne medlemskab på generalforsamlingen.

Informationer om indbetalingsmuligheder findes på Ålbæk Havnebads hjemmeside.

I foreningens navn indgår ordet ”Aktivitetsbro”. Det er pga. at det oprindelige, meget større projekt, hvor hele sydmolen var tænkt omdannet til en tilgængelig bro (aktivitetsbro) med bademuligheder både til havne- og havsiden, anløbspladser og mange forskellige opholdspladser.

Projektet blev i mellemtiden stærkt begrænset i udfoldelsesmulighederne. Det skete da havnebadsprojektet blev ”startskud” til, at Frederikshavn Kommune indså behovet for en ny helhedsplan for Ålbæk havn og tilstødende arealer.

Herefter blev der fremsat et nyt skitseforslag med et nedskaleret projekt og saunaen konstrueret, så den kan flyttes, når den forventede havneudvidelse bliver en realitet. Den nuværende placering, yderhavnen i Ålbæk, bliver til ny lystbådehavn i forbindelse med havneudvidelsen og derved skal saunaen flyttes længere ud på den nye havn. Dog uden at man kan lægge sig fast på detaljer eller tidshorisont.

Selvom projektet således blev kraftigt nedskaleret er der dog stadig en snert af ”aktivitetsbro”.

På broen vil der således komme bord/bænkesæt, som vil være tilgængelige for alle, året rundt – et ideelt sted at medbringe sin ”take away” fra de mange spisesteder og forretninger i Ålbæk.

Der er fri adgang til broen året rundt. På længere sigt håber man i foreningen på, at helhedsplanen med havneudvidelsen vi give plads til ”aktivitetsbro”, så havnen vil fremstå som et område, hvor man samles om mange typer af havne- og havrelaterede muligheder.

Lokal leverandør

Værftet i Ålbæk, Nordic Yacht, står for at levere projektet nøglefærdigt, inkl. nye bro, saunabygning med interiør, VVS og el.

For foreningen er det en stor fordel med en totalentreprise i stedet for selv at skulle samle alle trådene.

Mange forskellige fonde har muliggjort den økonomiske side af sagen.

Styregruppen har bestået af følgende personer (nævnt i alfabetisk orden), hvoraf nogle ønsker at fortsætte i bestyrelsen: Carl-Christian Nørgaard, Henrik Andersen, Mads Hardahl-Haugaard, Peder Key Kristiansen og Ulla Mosich