04 juni, 2022 Nyheder

Venstre vil have borgerne inddraget

Indlæg indsendt af venstres Jan Bjeldbak:

Af dagsordenen på Social- og sundhedsudvalget kan vi nu læse, hvad Socialdemokratiets forslag om afbureaukratisering handler om. Det er alene kommunen og de kommunalt ansatte, der skal komme med bud på, hvordan man kan gøre borgernes vej rundt i det kommunale mere gennemskueligt og smidigt. I første omgang skal det i øvrigt være frivilligt for de ansatte at deltage i processen.

I Venstre kan vi sagtens støtte, at kommunens ansatte kommer med ideer til afbureaukratisering, men vi savner, at borgere, foreningerne og virksomheder inddrages i processen. Det er jo for pokker dem, det handler om. Derfor foreslog Venstres medlemmer af udvalget da også, at det på næste møde skulle diskuteres, hvordan disse andre grupper kunne inddrages i processen.

Venstre afslog i udvalget desuden et tilbud om sammen med socialdemokraterne at komme med en fælles indstilling, med den begrundelse, at sidste aftale om fælles initiativ – igen med udgangspunkt i et Venstre-forslag – på forunderlig vis endte med at blive et socialdemokratisk forslag i byrådet. Den fælde ville Venstres medlemmer ikke havne i igen.

På grund af reglerne for at få bemærkninger med i referatet, blev Venstres medlemmer af udvalget nødt til at stemme imod dagsordenens punkt om afbureaukratisering. Det kan virke underligt, og derfor har vi brug for at understrege, at Venstre helhjertet støtter alle tiltag, der kan lette borgernes omgang med det kommunale system.